Sự kiện - chuyên đề:

Bức tranh Sơn Lộc sau chuẩn nông thôn mới

VHDN: Bức tranh đa màu sắc về sự phát triển kinh tế – xã hội của Sơn Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) hôm nay tuy chưa thực sự hoàn chỉnh nhưng những đường nét chính đã hình thành rõ nét và từng bước khẳng định được bước đi vững chắc. 

Phát huy truyền thống xã Anh hùng lực lượng vũ trang, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Sơn Lộc đã nhiều năm qua đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh và trở thành xã đạt chuẩn NTM năm 2017. Đi lên từ truyền thống, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã nhà tiếp tục đồng sức, đồng lòng để duy trì bền vững các tiêu chí đã đạt, cùng huyện nhà hưởng ứng phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025 với chủ đề “Quyết tâm cao, nỗ lực lớn phấn đấu xây dựng thành công tỉnh nông thôn mới, đồng thuận cao, về đích sớm” mà Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chính thức phát động.

Trần Lâm

14:12:28 12-04-GMT+0700

VHDN: Bức tranh đa màu sắc về sự phát triển kinh tế – xã hội của Sơn Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) hôm nay tuy chưa thực sự hoàn chỉnh nhưng những đường nét chính đã hình thành rõ nét và từng bước khẳng định được bước đi vững chắc.  Phát huy truyền […]

Đối tác của chúng tôi