Sự kiện - chuyên đề:

Bùi La Nhân: Phấn đấu xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023

VHDN: Thực hiện Nghị quyết số 819/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Hà Tĩnh, theo đó huyện Đức Thọ sáp nhập 21 xã, thị trấn thành 9 đơn vị hành chính mới. Sau sáp nhập, toàn huyện có 15 xã và 1 thị trấn, giảm 12 đơn vị hành chính. Xã Bùi La Nhân được thành lập mới trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Bùi Xá, Đức La và Đức Nhân. Đây là chủ trương đúng đắn nhằm đảm bảo về diện tích và dân số theo quy định, đồng thời tinh gọn bộ máy, nhưng hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Chia sẻ về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương đến năm 2025, ông Nguyễn Xuân Linh – Chủ tịch UBND xã Bùi La Nhân cho biết: Sau sáp nhập, cấp ủy Đảng, chính quyền cùng Nhân dân địa phương đã không ngừng phấn đấu xây dựng xã Bùi La Nhân đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021, định hướng từng bước tập trung phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023, xứng danh là một trong những đơn vị tiên phong đi đầu trong các phong trào trên địa bàn toàn huyện. Đồng thời, tiếp tục duy trì bền vững các tiêu chí đã đạt, thực hiện hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa XXXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, hưởng ứng phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025 cùng với huyện. Trước mắt là thực hiện thành công một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 trong điều kiện bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên tinh thần Nghị quyết 128 của Chính phủ. Cũng sau sáp nhập 3 xã thành 1 đơn vị hành chính, trụ sở làm việc xuống cấp, phòng họp không đủ quy mô hội họp. Theo đó, hiện nay xã đang tập trung cải tạo khu trung tâm hành chính xã; tập trung xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu; tập trung chỉ đạo nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn và kênh mương nội đồng với 2,9km giao thông nội đồng bằng các hình thức cấp phối đổ bê tông, gần 800m kênh mương tưới tiêu và các mô hình sản xuất (điển hình như mô hình trồng lúa hữu cơ, nuôi ốc bươu đen); tập trung cho đề án phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân tạo nền tảng xây dựng NTM bền vững (Bùi La Nhân là tốp một trong những đơn vị tiên phong đi đầu

làm trước với điển hình trong đề án Phá bờ thửa nhỏ thành bờ thửa lớn)… Đặc biệt, Bùi La Nhân là một trong những xã có chỉ đạo rất tốt các vụ sản xuất Đông Xuân, Hè Thu khép kín 100% diện tích. Bên cạnh đó, xã cũng rất chú trọng đến vấn đề rác thải gắn với môi trường. Hàng ngàn hộ dân xây dựng hố rác gia đình, tập kết các điểm xử lý rác tập trung; đồng thời xã đã có chỉ đạo phân công các đoàn thể trong hệ thống chính trị thực hiện tốt 5K, 3S… Ban Chỉ đạo xây dựng NTM rất quyết tâm thực hiện đồng bộ, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ, tiến tới xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 theo đúng lộ trình, kế hoạch đã đề ra.

Trần Lâm Oanh

14:17:20 10-05-GMT+0700

VHDN: Thực hiện Nghị quyết số 819/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Hà Tĩnh, theo đó huyện Đức Thọ sáp nhập 21 xã, thị trấn thành 9 đơn vị hành chính mới. Sau sáp nhập, toàn huyện có […]

Đối tác của chúng tôi