Sự kiện - chuyên đề:

Cà Mau cần hỗ trợ trên 310 tỷ đồng để chủ động tạo nguồn trữ ngọt phòng chống hạn hán

Trước tình trạng hạn hán gây rất nhiều thiệt hại cho sản xuất và đời sống của người dân, UBND tỉnh Cà Mau đề nghị Trung ương hỗ trợ trên 310 tỷ đồng nhằm chủ động tạo nguồn trữ ngọt nhằm phòng chống và giảm thiểu thiệt hại do hạn hán.

Lúa trên địa bàn vùng ngọt hóa tỉnh Cà Mau bị thiệt hại do hạn hán

Ngày 23-3, UBND tỉnh Cà Mau cho biết vừa đề nghị các bộ, ngành Trung ương hỗ trợ kinh phí phòng chống hạn hán phục vụ sản xuất, nước sinh hoạt.

Theo đó, Cà Mau cần hỗ trợ kinh phí phòng chống hạn hán phục vụ sản xuất, sinh hoạt hơn 310 tỷ đồng. Kinh phí này được sử dụng để chủ động trong việc tạo nguồn trữ ngọt nhằm phòng chống và giảm thiểu thiệt hại do hạn hán gây ra cho sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt năm 2019 – 2020 và những năm tiếp theo.

Hiện nay, ở Cà Mau, mực nước trên hệ thống kênh trục, kênh cấp I chỉ còn từ 0.3m – 0.5m; trong đó một số kênh đã cạn nước, hệ thống kênh cấp II, cấp III đều đã khô cạn. Mực nước trên hệ thống kênh xuống thấp, thậm chí khô cạn dẫn đến mất phản áp, gây ra hiện tượng sụp lún, sạt lở lộ giao thông, đê biển, trên 20.000 hộ gia đình thiếu nước sinh hoạt…

Theo ghi nhận của các cơ quan chuyên môn về khí tượng thủy văn, trong thời gian tới, tình hình hạn hán, thiếu nước sẽ còn tiếp tục gay gắt hơn nên sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sản xuất, sinh hoạt của người dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Theo SGGP

14:26:22 23-03-UTC

Trước tình trạng hạn hán gây rất nhiều thiệt hại cho sản xuất và đời sống của người dân, UBND tỉnh Cà Mau đề nghị Trung ương hỗ trợ trên 310 tỷ đồng nhằm chủ động tạo nguồn trữ ngọt nhằm phòng chống và giảm thiểu thiệt hại do hạn hán. Ngày 23-3, UBND tỉnh […]

Đối tác của chúng tôi