Sự kiện - chuyên đề:

Cần đầu tư hơn nữa cho văn hóa

VHDN: Thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019; Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2020 tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, nhiều đại biểu đã thẳng thắn nêu lên thực trạng đầu tư cho văn hóa.

V.H

Chia sẻ
10:54:20 07-11-2019

VHDN: Thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019; Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2020 tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, nhiều […]

Chia sẻ

Đối tác của chúng tôi