Sự kiện - chuyên đề:

Cảnh báo văn bản giả mạo thông báo tuyển sinh của trường Đại học Y Dược Hải Phòng

VHDN: Ngay sau khi nhận được thông tin về văn bản có nội dung giả mạo kế hoạch tuyển sinh bổ sung liên thông y khoa năm 2019, ngày 23/10, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng đã ban hành văn bản số 746/TB-YDHP gửi Bộ Giáo dục và Bộ Y tế.

Thông báo của trường ĐH Y Dược Hải Phòng gửi Bộ Giáo dục, Bộ Y tế.

Được biết, văn bản giả mạo có nội dung: “Thông báo số 1257/TB-ĐHYDHP ban hành ngày 23/9/2019 về việc kế hoạch tuyển sinh bổ sung liên thông y đa khoa năm 2019”.

Văn bản giả mạo ghi rõ: căn cứ hợp đồng đào tạo nhân lực y tế giữa trường Đại học Y Dược Hải Phòng và Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam, Công ty Cổ phần Hợp Lực năm 2019 và căn cứ văn bản đề nghị tuyển sinh liên thông y khoa trong ngành Giao thông vận tải của Cục Y tế Giao thông vận tải ngày 4/9/2019.

Được sự đồng ý của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc đồng ý cho trường Đại học Y Dược Hải phòng tổ chức tuyển sinh 02 lớp liên thông chính quy từ trình độ y sỹ đa khoa lên bác sỹ đa khoa năm 2019. Nhằm đảm bảo tiến độ thời gian chiêu sinh văn bản giả mạo cũng ghi cụ thể về thời gian ôn thi dự tuyển, thời gian ôn tập dự kiến và thời gian tổ chức thi tuyển, công bố kết quả thi tuyển…

Văn bản giả mạo thông báo tuyển sinh của trường ĐH Y Dược
Hải Phòng.

Trước thông tin này, trường Đại học Y Dược Hải Phòng khẳng định đây là văn bản giả mạo, có thể nhằm mục đích lừa đảo để trục lợi. Cho đến nay nhà trường chưa có kế hoạch tuyển sinh bổ sung liên thông y khoa năm 2019.

Hiện nhà tường đã có văn bản báo cáo Bộ Giáo dục, Bộ Y tế và thông báo tới các tổ chức,  cá nhân liên quan được biết./.

PV

Chia sẻ
09:01:51 24-10-2019

VHDN: Ngay sau khi nhận được thông tin về văn bản có nội dung giả mạo kế hoạch tuyển sinh bổ sung liên thông y khoa năm 2019, ngày 23/10, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng đã ban hành văn bản số 746/TB-YDHP gửi Bộ Giáo dục và Bộ Y tế. Được biết, văn […]

Chia sẻ

Đối tác của chúng tôi