Sự kiện - chuyên đề:

Cấp cứu 115 Hà Nội thu 1 quãng đường 2 loại phí: Giám đốc Trung tâm nói gì?

Liên quan đến phản ánh của báo Lao Động về giá dịch vụ tại Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội, lãnh đạo của đơn vị này thừa nhận, việc thực hiện dịch vụ vận chuyển người bệnh theo yêu cầu “chưa đúng hoàn toàn” theo quy định.

Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội. Ảnh: LĐO

Lãnh đạo Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội thừa nhận chạy dịch vụ

Làm việc với báo Lao Động, ông Nguyễn Thành – Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội thừa nhận, đơn vị này có làm dịch vụ vận chuyển người bệnh theo yêu cầu.

Thời điểm  giá thu của Trung tâm, khi đó Nghị định 151/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản công ra đời. Về nguyên tắc, Trung tâm 115 muốn làm dịch vụ phải làm đề án sử dụng tài sản công, sau đó trình UBND Thành phố Hà Nội, Hội đồng nhân dân phê duyệt. Sau đó xây dựng các đề án xã hội hoá.

“Trung tâm nắm được việc này và cũng đang xây dựng đề án sử dụng tài sản công, hi vọng thời gian tới sẽ được phê duyệt. Trong quá trình đợi đề án được phê duyệt thì Trung tâm tiếp tục thực hiện làm dịch vụ”, ông Thành cho biết.

Khi phóng viên đặt câu hỏi việc Trung tâm làm dịch vụ trong khi vẫn đang chờ phê duyệt đề án về quản lý và sử dụng tài sản công có đúng hay không, ông Thành trả lời: “Nếu nói là đúng thì không phải đúng hoàn toàn nhưng trong thời kỳ quá độ bắt buộc phải làm vì đời sống anh em…” và nói thêm Trung tâm làm dịch vụ thì mỗi nhân viên có thêm 200.000 nghìn/tháng.

Trước đó, báo Lao Động có phản ánh về việc, Trung tâm Cấp cứu 115 thu 2 khoản tiền khác nhau của người dân cho cùng một chuyến xe cấp cứu. Theo đó, ngoài việc phải trả phí vận chuyển cấp cứu theo bảng giá tại Quyết định số 45/2017/QĐ – UBND ngày 21.12.2017 của UBND thành phố, người dân phải trả phí theo bảng giá tại quyết định 190/QĐ-TTCC ngày 20.8.2018 của Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội ban hành. Điều này đã dẫn đến nhiều thắc mắc của người dân về việc “Vì sao Trung tâm Cấp cứu 115 lại làm dịch vụ, trong khi nhiệm vụ của Trung tâm cao nhất là cấp cứu người bệnh?”.

2 bảng giá: Áp dụng như thế nào?

Cũng theo ông Thành, đối với những trường hợp cấp cứu đe doạ tính mạng thì Trung tâm sẽ chuyển đến bệnh viên, cơ sở y tế gần nhất, và thu theo bảng giá cấp cứu do UBND TP Hà Nội ban hành.

Những trường hợp gọi đến cấp cứu nhưng kíp cấp cứu đánh giá chuyên môn rằng trường hợp này không có tình trạng đe doạ tính mạng hoặc người bệnh sau đó không đi theo chỉ định của chuyên môn mà có nhu cầu đi đến bệnh viện, cơ sở y tế mình muốn thì Trung tâm sẽ thu theo bảng giá dịch vụ.

“Chúng tôi sẽ thu 2 lần. Chúng tôi đến đánh giá cấp cứu và sẽ thu tiền theo bảng giá cấp cứu. Sau đó, nếu người dân không đi theo chỉ định của chuyên môn mà có nhu cầu đi đến chỗ mình mong muốn thì đó là dịch vụ và chúng tôi sẽ thu theo giá dịch vụ do Trung tâm ban hành”, ông Thành cho biết.

Nói về việc mức giá và những khoản thu trong bảng giá của Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội ban hành có nhiều điểm không tương đồng với bảng giá của UBND TP Hà Nội, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội cho rằng, đơn vị đã căn cứ vào quyết định 18QĐ/KH-TCKT ngày 27.12.2002 của Giám đốc Sở Y tế Hà Nội về việc cho phép Trung tâm vận chuyển cấp cứu Hà Nội được thực hiện vẫn chuyển cấp cứu theo yêu cầu. Theo đó, giá dịch vụ sẽ do Trung tâm quyết định dựa trên nguyên tắc thu bù chi, các dịch vụ cũng do Trung tâm tự quy định.

Còn về những dịch vụ của Trung tâm như vận chuyển người bệnh không có nhân viên y tế theo chăm sóc và có nhân viên y tế theo chăm sóc, ông Thành nói việc này là tuỳ theo nhu cầu của người bệnh.

Theo LĐO

08:49:47 24-07-GMT+0700

Liên quan đến phản ánh của báo Lao Động về giá dịch vụ tại Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội, lãnh đạo của đơn vị này thừa nhận, việc thực hiện dịch vụ vận chuyển người bệnh theo yêu cầu “chưa đúng hoàn toàn” theo quy định. Lãnh đạo Trung tâm Cấp cứu 115 Hà […]

Đối tác của chúng tôi