Sự kiện - chuyên đề:

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ online trên cả nước

Tại Công văn 9854/VPCP-KSTT ngày 25/11/2020, Văn phòng Chính phủ đã có chỉ đạo mới về tích hợp, cung cấp dịch vụ cung cấp thông tin quy hoạch và cấp giấy phép xây dựng.

Theo KTĐT

14:54:38 27-11-GMT+0700

Đối tác của chúng tôi