Sự kiện - chuyên đề:

CCB Lê Duy Hảo: Doanh nhân & Văn nhân

VHDN: “… Đạo phật khuyên người ta hướng thiện, tu nhân, tích đức, làm điều lành, tránh làm điều ác; mọi người sống thân thiện và nhân hậu với nhau. Không chỉ Phật tử mà các thành viên khác trong cộng đồng, nếu biết sống “tốt đời, đẹp đạo” sẽ mang đến an lành cho xã hội…”.

Nguyễn Sản

11:15:57 08-10-UTC

VHDN: “… Đạo phật khuyên người ta hướng thiện, tu nhân, tích đức, làm điều lành, tránh làm điều ác; mọi người sống thân thiện và nhân hậu với nhau. Không chỉ Phật tử mà các thành viên khác trong cộng đồng, nếu biết sống “tốt đời, đẹp đạo” sẽ mang đến an lành cho […]

Đối tác của chúng tôi