Sự kiện - chuyên đề:

Chi bộ Chi nhánh Xăng dầu Kon Tum làm tốt công tác phát triển đảng viên

VHDN: Những năm gần đây, chi bộ chi nhánh xăng dầu Kon Tum luôn quan tâm, chăm lo công tác phát triển đảng viên mới, xem đây là một trong những nội dung quan trọng để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Trao Quyết định chuyển Đảng chính thức cho đảng viên thuộc Chi bộ Chi nhánh Xăng dầu Kon Tum.

Chi bộ chi nhánh Xăng dầu Kon Tum là một trong những đơn vị trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh làm tốt công tác phát triển Đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Tính từ năm 2015 đến nay, mỗi năm, Chi bộ đã phát triển được từ 4 đến 6 đảng viên, nâng tổng số đảng viên hiện nay lên 27 đảng viên (kế hoạch đến cuối năm 2018 phát triển thêm 4 đảng viên) và dự kiến sẽ thành lập Đảng bộ vào năm 2019.

Đồng chí Võ Duy Tuấn – Bí thư chi bộ, Giám đốc Chi nhánh Xăng dầu Kon Tum cho biết: Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, Chi ủy, Chi bộ đặc biệt quan tâm tạo nguồn kết nạp Đảng. Theo đó, Chi bộ đã lãnh đạo đơn vị phát động các phong trào thi đua đạt thành tích cao trong sản xuất kinh doanh; giao trách nhiệm cho các đoàn thể thông qua các hoạt động phong trào để phát hiện những hội viên, đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp. Năm 2017, Chi nhánh Xăng dầu Kon Tum  là doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn tỉnh có số nộp ngân sách Nhà nước cao nhất trên địa bàn tỉnh (167 tỷ đồng); các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên của đơn vị đều được xếp loại trong sạch, vững mạnh.

Những nỗ lực trên đã giúp công tác phát triển đảng viên của đơn vị có thêm nhiều thuận lợi, không chỉ tăng về số lượng mà còn nâng lên về chất lượng. Nếu như năm 2015, nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu trực thuộc đơn vị vẫn trong tình trạng trắng đảng viên thì đến nay phần lớn các cửa hàng đều xóa được tình trạng này ( hiện nay chỉ còn 2/30 cửa hàng của chi nhánh chưa có đảng viên).

Đồng chí Võ Duy Tuấn cho biết, trong những năm qua, Chi bộ đặc biệt quan tâm kết nạp đảng viên là cửa hàng trưởng các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trực thuộc đơn vị. “Bởi khi một nhân viên được tín nhiệm giao giữ chức cửa hàng trưởng cửa hàng kinh doanh xăng dầu có nghĩa là được giao quản lý khối tài sản lớn và triển khai nhiệm vụ tổ chức kinh doanh ở một cửa hàng nên cần thiết phải là đảng viên để đảm bảo làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý và hoạt động kinh doanh riêng”.- Đồng chí Tuấn tâm sự.

Từ nay đến cuối năm, Chi bộ Chi nhánh Xăng dầu Kon Tum dự kiến sẽ kết nạp thêm 4 đảng viên và hiện đang hoàn tất hồ sơ để kết nạp. Điều đặc biệt là trong số 4 đảng viên đang hoàn tất hồ sơ kết nạp Đảng có đến 3 trường hợp là cửa hàng trưởng các cửa trực thuộc nên dự kiến cuối năm 2018 sẽ xóa được tình trạng trắng đảng viên tại các cửa hàng.

Bí thư Chi bộ, Giám đốc Võ Duy Tuấn khẳng định: “Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ sẽ đạt và vượt chỉ tiêu về phát triển Đảng theo Nghị quyết đề ra. Không ngừng chăm lo xây dựng Đảng vững mạnh, góp phần lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong tình hình mới”.

Trí Huy

21:05:15 10-10-UTC

VHDN: Những năm gần đây, chi bộ chi nhánh xăng dầu Kon Tum luôn quan tâm, chăm lo công tác phát triển đảng viên mới, xem đây là một trong những nội dung quan trọng để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng chi bộ trong […]

Đối tác của chúng tôi