Sự kiện - chuyên đề:

Chiều nay, Quốc hội bắt đầu quy trình bầu Chủ tịch nước

Vào lúc 16 giờ 30 chiều nay (21/5), Quốc hội sẽ tiếp tục tiến hành công tác nhân sự tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ bắt đầu quy trình bầu Chủ tịch nước bằng việc trình Quốc hội danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.

 

210520240752-200520240425-qpan.jpeg
Phiên họp sáng 21/5 tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV

Theo chương tình Kỳ họp, trong buổi sáng cùng ngày, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đường bộ; thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Đường bộ; cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Chương trình buổi sáng được truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam.

Bước sang buổi chiều, từ 14 giờ đến 16 giờ 30 (truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam), Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản; thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản; cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Từ 16 giờ 30, Quốc hội họp về công tác nhân sự. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Các đại biểu Quốc hội sau đó sẽ thảo luận tại Đoàn về danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.

Tiếp theo, bước sang sáng ngày 22/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tại Đoàn về danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước (nếu có).

Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước và tiến hành bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch nước. Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước.

Tiếp đến, Chủ tịch nước tuyên thệ và phát biểu nhậm chức. Lễ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức sẽ được truyền hình, phát thanh trực tiếp.

Như tin đã đưa, tại Hội nghị lần thứ 9 (diễn ra từ 16-18/5), Trung ương thống nhất rất cao giới thiệu Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm, để Quốc hội khoá XV bầu giữ chức Chủ tịch nước, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cũng liên quan đến công tác nhân sự tại Kỳ họp thứ 7, hôm qua (20/5), Quốc hội đã bầu ông Trần Thanh Mẫn giữ chức Chủ tịch Quốc hội khoá XV.

 

Nguồn: Báo Công lý

13:59:43 21-05-2024

Vào lúc 16 giờ 30 chiều nay (21/5), Quốc hội sẽ tiếp tục tiến hành công tác nhân sự tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ bắt đầu quy trình bầu Chủ tịch nước bằng việc trình Quốc hội danh sách đề cử để Quốc hội […]

Đối tác của chúng tôi