Sự kiện - chuyên đề:

Chính phủ chính thức trình Quốc hội đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế

Trong phiên họp sáng nay (22/11), Quốc hội đã nghe Tờ trình về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và Tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

quang cảnh

Điều hành nội dung công tác nhân sự trong sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu, Bộ Chính trị đã phân công ông Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV về làm Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Nguyễn Khắc Định đã nhận nhiệm vụ sau khai mạc kỳ họp thứ tám Quốc hội khóa XIV vài ngày và từ đó tới nay, ông Nguyễn Khắc Định đồng thời làm Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Bộ Chính trị cũng đã nhất trí cho thôi giữ chức Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến. Do đó, để thực hiện quy định của Luật Tổ chức Quốc hội, theo chương trình kỳ họp thứ 8, trong sáng nay, Quốc hội sẽ tiến hành miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV đối với ông Nguyễn Khắc Định; đồng thời phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến.

Sau khi nghe hai tờ trình của về việc miễn nhiệm và đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm, các đại biểu thảo luận ở Đoàn về các nội dung này.

Công tác nhân sự sẽ tiếp tục trong chương trình làm việc chiều nay với việc báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn đại biểu Quốc hội; giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu; thông qua danh sách thành viên ban kiểm phiếu; các đại biểu bỏ phiếu kín; hình thức bỏ phiếu kín và ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV; phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021.

Các nghị quyết về hai nội dung này sẽ được Quốc hội biểu quyết thông qua vào cuối buổi chiều cùng ngày.\

Theo ANTĐ

10:27:00 22-11-GMT+0700

Trong phiên họp sáng nay (22/11), Quốc hội đã nghe Tờ trình về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và Tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Điều hành nội […]

Đối tác của chúng tôi