Sự kiện - chuyên đề:

Chính sách hỗ trợ đào tạo, duy trì việc làm theo Nghị quyết số 68

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Sau hơn 2 tháng triển khai, gần 1.300 lao động được hưởng chính sách đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm trong gói hỗ trợ này.

Quỹ BH thất nghiệp được sử dụng:

– Chi trả trợ cấp thất nghiệp;

– Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho NLĐ;

– Hỗ trợ học nghề;

– Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm;

– Đóng BHYT cho người hưởng trợ cấp thất nghiệp;

– Chi phí quản lý BH thất nghiệp thực hiện theo quy định của Luật BHXH;

– Đầu tư để bảo toàn và tăng trưởng Quỹ.

(Theo Luật Việc làm)

Chú thích:
BH: Bảo hiểm

Theo ND

11:55:35 18-09-GMT+0700

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Sau hơn 2 tháng triển khai, gần 1.300 lao động được hưởng chính sách đào tạo, bồi dưỡng, […]

Đối tác của chúng tôi