Sự kiện - chuyên đề:

Chính sách xã hội phải hướng đến toàn dân, không để ai bị bỏ lại phía sau

Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, hệ thống chính sách xã hội thời gian tới phải hướng đến toàn dân, tạo cơ hội phát triển và không để ai bị bỏ lại phía sau.

Ngày 8/12, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức tọa đàm về “Chính sách xã hội Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045”.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung khẳng định, thời gian qua, hệ thống chính sách xã hội của Việt Nam đã cơ bản bảo đảm công bằng, toàn diện, bao trùm, tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế, bảo đảm cơ bản quyền an sinh của người dân, góp phần phát triển kinh tế, ổn định chính trị và trật tự xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung phát biểu tại tọa đàm.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung phát biểu tại tọa đàm.

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, việc thực hiện một số chính sách xã hội còn có những hạn chế, bất cập. Trong bối cảnh đó, Việt Nam đã đặt ra những định hướng cho thời gian sắp tới, trong đó xác định: “Con người là trung tâm của quá trình phát triển, bảo đảm chính sách xã hội phải được xây dựng và triển khai thực hiện hài hòa, đồng bộ với phát triển kinh tế. Xác định đầu tư cho con người, cho chính sách xã hội là đầu tư cho phát triển nhằm đạt được mục tiêu phát triển nhanh và bền vững”.

Theo đó, hệ thống chính sách xã hội thời gian tới phải hướng đến toàn dân, bao trùm và toàn diện; đáp ứng các nhu cầu an sinh xã hội và dịch vụ xã hội cho nhân dân, tạo cơ hội phát triển cho mọi người dân và không để ai bị bỏ lại phía sau; tạo nền tảng xây dựng xã hội tiến bộ, công bằng, bình đẳng, nhân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau; đáp ứng mục tiêu của nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.

Việt Nam có kế hoạch sẽ ban hành một văn kiện mới về chính sách xã hội cho giai đoạn 2023-2030, tầm nhìn đến năm 2045 để quản lý và phát triển xã hội phù hợp với mục tiêu trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và là nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Dự thảo văn kiện mới sẽ được trình Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII thảo luận, thông qua tại Hội nghị Trung ương 7 khóa XIII (nửa đầu năm 2023).

Quang cảnh buổi tọa đàm.

Quang cảnh buổi tọa đàm.

Phát biểu tại tọa đàm, bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam, chúc mừng thành tựu đã đạt được của Việt Nam về việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội trong 10 năm qua.

Bà Pauline Tamesis cho rằng, Việt Nam cần tập trung vào những vấn đề như bảo hiểm xã hội toàn dân, tăng cường bảo hiểm xã hội bắt buộc, các chính sách mang tính lồng ghép giới nhiều hơn để ứng phó với những thách thức mà Việt Nam đang gặp phải.

Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam nhấn mạnh, điều này cần phải được thể hiện ngay trong quá trình lập chính sách để đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau.

“Chúng tôi sẽ luôn luôn đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam để xây dựng và thực hiện bất kỳ chính sách xã hội nào mang tính bao trùm, để tất cả các đối tượng khác nhau trong xã hội được bao phủ.

Đây là cơ hội để tăng cường hơn nữa hệ thống an sinh xã hội không chỉ nhằm đảm bảo công bằng xã hội, phát triển con người mà còn là phát triển đất nước”, bà Pauline Tamesis nói.

Theo VTC news

15:59:39 08-12-GMT+0700

Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, hệ thống chính sách xã hội thời gian tới phải hướng đến toàn dân, tạo cơ hội phát triển và không để ai bị bỏ lại phía sau. Ngày 8/12, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức tọa đàm về “Chính sách xã hội Việt Nam […]

Đối tác của chúng tôi