Sự kiện - chuyên đề:

Cho ý kiến về việc bổ sung hai dự án luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023

Tiếp tục Phiên họp thứ 21, sáng 17/3/2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về đề nghị bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 đối với 2 dự án: Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

Quang cảnh phiên họp.

Quang cảnh phiên họp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày tờ trình.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày tờ trình.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới phát biểu.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng – An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới phát biểu.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo thẩm tra.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo thẩm tra.

Theo TTXVN

09:19:41 17-03-GMT+0700

Tiếp tục Phiên họp thứ 21, sáng 17/3/2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về đề nghị bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 đối với 2 dự án: Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi). Quang cảnh phiên […]

Đối tác của chúng tôi