Sự kiện - chuyên đề:

anh 4 nhs

09:51:41 13-01-GMT+0700

Doanh nhân Nguyễn Hoàng Sang là khách mời chính trong Talkshow “Văn hóa tâm linh, phong thủy và những ứng dụng quan trọng vào thực tiễn cuộc sống hiện tại”, cùng với PGS, Tiến sĩ Nguyễn Lân Cường – Tổng Thư ký Hội Khảo cổ học Việt Nam.

Đối tác của chúng tôi