Sự kiện - chuyên đề:

Chủ tịch Tập Cận Bình nói gì về vắc xin phòng chống Covid-19

VHDN: Vắc xin covid-19 đang được nghiên cứu và phát triển tại Trung Quốc.  Khi vắc xin được sản xuất và có sẵn sẽ mang đến lợi ích ngăn ngừa dịch bệnh toàn cầu .Đây sẽ là đóng góp nỗ lực của Trung Quốc đối với việc sản xuất và tri trả cho vắc xin ở các nước đang phát triển.

Theo Tân Hoa Xã

Dịch Hoàng An

14:32:51 20-05-UTC

VHDN: Vắc xin covid-19 đang được nghiên cứu và phát triển tại Trung Quốc.  Khi vắc xin được sản xuất và có sẵn sẽ mang đến lợi ích ngăn ngừa dịch bệnh toàn cầu .Đây sẽ là đóng góp nỗ lực của Trung Quốc đối với việc sản xuất và tri trả cho vắc xin […]

Đối tác của chúng tôi