Sự kiện - chuyên đề:

Chú trọng giáo dục, bồi dưỡng chính trị, đạo đức cho người làm báo

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Hội Nhà báo chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để người làm báo nhận thức sâu sắc làm báo là chiến sỹ tiên phong trên mặt trận tư tưởng-văn hóa của Đảng.

 

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc với Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc với Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Chiều 17/6, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa có buổi làm việc với Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam nhằm đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng về hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa gửi lời chúc mừng trước sự trưởng thành, vững vàng của đội ngũ báo chí cả nước, trong đó có công sức rất lớn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam; mong muốn Hội Nhà báo Việt Nam ngày càng xứng đáng là tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp quan trọng của cả nước, là “ngôi nhà chung” tập hợp, đoàn kết rộng rãi những người làm báo cả nước.

Để phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam trong thời gian tới, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Đảng đoàn tiếp tục quán triệt và nhận thức sâu sắc vai trò của Hội Nhà báo Việt Nam là tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, có vị trí quan trọng trong hệ thống các tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp ở nước ta, là nơi tập hợp, đoàn kết, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên. Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để người làm báo nhận thức sâu sắc làm báo là làm cách mạng, người làm báo là chiến sỹ tiên phong trên mặt trận tư tưởng-văn hóa của Đảng.

“Làm tốt những điều này, chúng ta sẽ có tổ chức hội mạnh và phát huy tốt vai trò, sứ mệnh nghề nghiệp, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng, giao phó,” Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa cũng lưu ý Đảng đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Hội Nhà báo Việt Nam, hội nhà báo các cấp quán triệt cho các hội viên hội nhà báo tăng cường thông tin, tuyên truyền việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các văn bản, quy định gắn trực tiếp với hoạt động báo chí, hoạt động Hội và Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới; trên cơ sở đó, có những kiến nghị, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền về cơ chế, chính sách cho hoạt động báo chí; hoạt động Hội Nhà báo Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.

Đảng đoàn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội Nhà báo các cấp. Củng cố, xây dựng hệ thống tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam thống nhất, chặt chẽ theo Điều lệ Hội. Phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động bằng nhiều hình thức, biện pháp phong phú, sáng tạo, thiết thực.

Đảng đoàn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo Hội Nhà báo Việt Nam quan tâm, chú trọng, tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng chuyên môn, đạo đức, nghiệp vụ cho người làm báo, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.

Coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển lớn mạnh, bền vững của báo chí. Hội Nhà báo Việt Nam cần là địa chỉ tin cậy, là điểm tựa về chuyên môn, nghiệp vụ để các cơ quan báo chí tiếp tục nỗ lực, tìm tòi đổi mới mình, thật sự trở thành kênh thông tin chính xác, kịp thời, bám sát thực tiễn đất nước, hơi thở của cuộc sống, từ đó thực hiện chức năng định hướng tư tưởng, tạo đồng thuận trong xã hội, giữ vững vai trò là nguồn thông tin chính thống, đáng tin cậy đối với người dân…

Nhấn mạnh năm 2025 sẽ đánh dấu 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục khẩn trương triển khai các đề án, kế hoạch kỷ niệm; khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thật tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030…

minh.jpg
Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân trình bày báo cáo tại buổi làm việc. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Tại buổi làm việc, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập báo Nhân dân, cho biết công tác giáo dục, bồi dưỡng tư tưởng chính trị, đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ và công tác hội cho hội viên, Hội Nhà báo Việt Nam coi hoạt động nghiệp vụ và bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt nhiều nhiệm kỳ của Hội Nhà báo Việt Nam, thường xuyên được Đảng đoàn, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam chú trọng quan tâm.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã tổ chức được trên 256 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí và nâng cao trình độ chính trị cho gần 9.000 lượt hội viên nhà báo trên toàn quốc.

Các cấp Hội từ Trung ương đến địa phương đã thành lập trên 250 hội đồng xử lý vi phạm đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam và đi vào hoạt động ngày càng nền nếp, đã xử lý kịp thời và nghiêm minh một số vụ vi phạm pháp luật và đạo đức nghề nghiệp; đồng thời, Hội chủ động triển khai kịp thời, hiệu quả trong công tác bảo vệ quyền tác nghiệp đúng pháp luật, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên./.

 

Nguồn: Báo Công lý

15:14:13 19-06-2024

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Hội Nhà báo chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để người làm báo nhận thức sâu sắc làm báo là chiến sỹ tiên phong trên mặt trận tư tưởng-văn hóa của Đảng.   Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát […]

Đối tác của chúng tôi