Sự kiện - chuyên đề:

Chủ trương được thực tiễn chứng minh sẽ đưa vào báo cáo

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, chủ trì phiên họp của tiểu ban, cho ý kiến về việc tiếp thu, hoàn chỉnh các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.
Chiều 11.9, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, đã chủ trì phiên họp của tiểu ban, cho ý kiến về việc tiếp thu, hoàn chỉnh các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.
Cùng tham dự phiên họp có: Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan T.Ư là thành viên Tiểu ban Văn kiện, Tổ Biên tập.
Kết luận phiên họp, Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng tiểu ban Văn kiện nêu rõ: “Đây chưa phải là văn bản cuối cùng, cần tiếp tục thảo luận, đào sâu suy nghĩ, hoàn thiện dự thảo các văn kiện Đại hội”. Tổng bí thư, Chủ tịch nước mong các thành viên Tiểu ban Văn kiện tiếp tục có nhiều ý kiến đóng góp hoàn thiện các dự thảo văn kiện, trình Hội nghị T.Ư sắp tới, rồi công bố để toàn dân đóng góp ý kiến, Quốc hội cho ý kiến…, sau đó Ban Chấp hành T.Ư tiếp tục hoàn thiện trước khi trình Đại hội XIII của Đảng.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, phải nghiên cứu rất kỹ, nắm cho chắc, tranh luận, trao đổi trên tinh thần khách quan cầu thị, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của nhau. Tinh thần chung là vấn đề gì, lý luận nào, chủ trương nào, việc làm nào đã rõ, đã chín, được thực tiễn đã chứng minh là đúng, đã kiểm nghiệm, có sự thống nhất cao sẽ đưa vào báo cáo. Nếu đang nghiên cứu, đang tranh luận, còn mới, phải hết sức thận trọng. Văn kiện là văn bia, nên phải chuẩn xác từng câu, từng chữ, cách dùng từ, thuật ngữ phải chuẩn, phải đúng mức. Các mục tiêu đến năm 2025, 2030, 2045 là rất quan trọng, cần nói rõ một số nội hàm…
* Cùng ngày, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng T.Ư Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã chính thức khai mạc.
Tham dự đại hội có nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Ủy viên T.Ư Đảng, đại diện lãnh đạo các ban, ngành ở T.Ư cùng 198 đại biểu đại diện cho 1.299 đảng viên của Đảng bộ Văn phòng T.Ư Đảng.
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng T.Ư Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 24 thành viên. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 6 thành viên; bầu 7 người làm ủy viên Ủy ban Kiểm tra. Ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chánh Văn phòng T.Ư Đảng, được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Văn phòng T.Ư Đảng nhiệm kỳ mới.
Theo TN
10:16:03 12-09-GMT+0700

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, chủ trì phiên họp của tiểu ban, cho ý kiến về việc tiếp thu, hoàn chỉnh các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Chiều 11.9, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Tổng bí thư, Chủ […]

Đối tác của chúng tôi