Sự kiện - chuyên đề:

Chùm thơ của Lê nhật tăng

TẠM BIỆT HƯƠNG SƠN

 

Chia tay bên dốc Thiên Trù

Từ nay thương nhớ bao giờ cho nguôi

Em ngoảnh lại, em mỉm cười

Ơi bông hoa đại giữa trời sáng trong

Em về với núi với thung

Làm con chim nhỏ của rừng Hương Sơn

Biết rằng khó gặp lại em

Mà lòng vẫn hẹn đến tìm mùa mơ

Anh là du khách yêu thơ

Gửi hồn say đến nương nhờ quê em.

LÃO MAI

Mời em chén nước lão mai

Gốc mơ già vẫn dâng đời hương thơm

Hội chùa vãn đã mấy hôm

Thung xanh những quả mơ non hết rồi

Chùa trong ra đến chùa ngoài

Chỉ còn quán nước lão mai bên đường

Muộn màng anh đến Hương Sơn

Không mua nổi quả mơ vàng tặng em.

 

Món quà từ quán Chùa Tiên

Gốc mơ già lại dâng lên hương rừng

Em ơi biết mấy mùa xuân

Tụ trong một sắc nước hồng mời em.

Lê Nhật Tăng

09:07:31 13-03-2018

TẠM BIỆT HƯƠNG SƠN   Chia tay bên dốc Thiên Trù Từ nay thương nhớ bao giờ cho nguôi Em ngoảnh lại, em mỉm cười Ơi bông hoa đại giữa trời sáng trong Em về với núi với thung Làm con chim nhỏ của rừng Hương Sơn Biết rằng khó gặp lại em Mà lòng […]

Đối tác của chúng tôi