Sự kiện - chuyên đề:

Chuyển biến tích cực và những đột phá vươn lên trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT ở Bến Tre

VHDN: Với bản chất nhân văn, lợi ích, ý nghĩa sâu sắc ích nước, lợi nhà, việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh Bến Tre có nhiều chuyển biến tích cực. Đến hết năm 2022, trên địa bàn tỉnh đã có trên 14% lực lượng lao động tham gia BHXH, gần 97% dân số tham gia BHYT. Phương châm hoạt động năm 2023 được lãnh đạo BHXH tỉnh đề ra là “Đoàn kết – Kỷ cương – Chuyên tâm – Sáng tạo – Hiệu quả” và đã sớm định hướng triển khai nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác ngay từ ngày đầu, tháng đầu năm 2023, tạo tiền đề cho việc tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ; quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, linh hoạt và đột phá, quyết tâm hoàn thành sớm các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.

Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban ngành trong toàn tỉnh; Ngay từ đầu năm, toàn hệ thống BHXH tỉnh đã chủ động, khẩn trương thực hiện nhiều giải pháp với tinh thần quyết liệt, quyết tâm cao, đoàn kết, đồng lòng vượt khó, nghiêm túc triển khai thực hiện, bám sát văn bản chỉ đạo của BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, theo dõi, rà soát từng nhiệm vụ, nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả; từ đó đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ, chất lượng đề ra.

TS. Dương Văn Thắng – Giám đốc BHXH tỉnh Bến Tre.

Từ thực tiễn tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHXH tỉnh đã chủ động, tích cực tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 23/2/2023 về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn tỉnh.

Sau khi Chỉ thị ban hành, BHXH tỉnh khẩn trương phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt Chỉ thị 13 đến lãnh đạo các cơ quan, ban ngành tỉnh, đến cấp huyện, cấp xã; có gần 4.300 đại biểu tham dự tại 167 điểm cầu được quán triệt nội dung cốt lõi của Chỉ thị. Tổ chức Biên soạn tài liệu truyền thông Chỉ thị 13 trình bày dưới dạng hỏi – đáp; trên cơ sở đó, giúp cho toàn hệ thống chính trị nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, trách nhiệm được cấp ủy, chính quyền địa phương giao, sớm bắt tay ngay vào thực thi nhiệm vụ, đưa chính sách BHXH, BHYT đi vào đời sống của các tầng lớp cán bộ đảng viên, Nhân dân và người lao động, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu Chỉ thị đã đề ra.

Năm 2023 là năm đầu tiên ở Bến Tre 100% người cận nghèo đã được tiếp cận, hưởng thụ đầy đủ chính sách BHYT của Đảng và Nhà nước; BHXH tỉnh đã cấp trên 50.000 thẻ BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo theo danh sách được phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh, đạt tỷ lệ 100% người cận nghèo có thẻ BHYT đúng theo tinh thần Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND ngày 07/10/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh, quy định mức hỗ trợ thêm 30% mức đóng BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh Bến Tre, giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2025. Với phương châm nhà nước và Nhân dân cùng làm, đẩy mạnh việc xã hội hóa trong công tác chăm lo sức khỏe cho người cận nghèo có điều kiện vươn lên trong cuộc sống thông qua việc hỗ trợ cấp thẻ BHYT, giúp họ có điều kiện được khám, chữa bệnh BHYT, được chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Thông qua việc xây dựng kế hoạch, tổ chức phân công hợp lý, phối hợp nhịp nhàng các nhiệm vụ ngay từ đầu năm, đến nay một số chỉ tiêu, nhiệm vụ BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh đạt vượt kế hoạch giao. Thực hiện chỉ tiêu chi trả chế độ BHXH, BHTN qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt BHXH Việt Nam giao đến hết tháng 5/2023, tỷ lệ chi trả trợ cấp BHXH một lần qua thẻ ATM đạt 99,12% (vượt 4,12% chỉ tiêu); tỷ lệ chi trả trợ cấp BHTN qua ATM đạt 98,87% (vượt 3,8% chỉ tiêu). Tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT năm học 2022-2023 tăng so với năm học trước, đạt gần 100% tổng số học sinh, sinh viên toàn tỉnh.

Công tác cải cách hành chính theo chỉ đạo ngành BHXH Việt Nam được triển khai toàn diện, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, cá nhân người tham gia và giải quyết hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Thực hiện chi trả các chế độ đúng người thụ hưởng và thời gian quy định; giải quyết hưởng mới BHXH, BHTN trong 5 tháng đầu năm trên 34 nghìn hồ sơ, lượt người; quỹ BHXH, BHTN chi trả gần một nghìn tỷ đồng. Số lượt khám chữa bệnh BHYT trên 900 nghìn lượt, quỹ BHYT thanh toán chi phí trong tỉnh gần 400 tỷ đồng.

Công tác truyền thông được triển khai bài bản, thống nhất, có sự chọn lọc, sáng tạo các sản phẩm truyền thông, cổ động phù hợp với đặc điểm tâm lý dân cư của địa phương. Ký kết và triển khai hiệu quả các chương trình phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các Sở, ban, ngành, cơ quan truyền thông đại chúng. Đặc biệt, BHXH tỉnh quan tâm đào tạo, bồi dưỡng trên 800 nhân viên thu hoạt động ngày càng bài bản, chuyên nghiệp; mỗi nhân viên thu được trang bị, nắm vững các chế độ chính sách để thực hiện tốt công tác truyền thông tại cơ sở, góp phần lan tỏa chính sách BHXH, BHYT, góp phần giữ vững tỷ lệ bao phủ BHYT, phát triển mạnh người tham gia BHXH tự nguyện.

Tiếp nhận tài trợ tiền mua thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Thiết thực thực hiện phong trào do Thủ tướng Chính phủ phát động “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, BHXH tỉnh phát động tập thể công chức, viên chức hệ thống BHXH tỉnh và kêu gọi các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong toàn tỉnh với tình cảm, tấm lòng thiện nguyện cao đẹp tích cực tham gia hưởng ứng, ủng hộ kinh phí tặng thẻ BHYT, sổ BHXH, mang Tết ấm đến với người nghèo; BHXH tỉnh đã tiếp nhận 897 triệu đồng do các nhà tài trợ trao tặng; cùng với trên 1,6 tỷ đồng do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huy động xã hội hoá chuyển tới, hiện tại BHXH tỉnh đã có gần 2,5 tỷ đồng từ nguồn kinh phí tài trợ để mua sổ BHXH tự nguyện cho một số người dân có hoàn cảnh khó khăn và mua thẻ BHYT cho người cận nghèo toàn tỉnh năm 2023.

Bằng những nỗ lực, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm vượt khó vươn lên của BHXH tỉnh, nhiều năm qua BHXH tỉnh được BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận những đóng góp tích cực, kết quả đạt được trong nhiệm vụ được giao. Năm 2022, BHXH tỉnh vinh dự được BHXH Việt Nam tặng danh hiệu thi đua “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” cho 16 tập thể, 01 Cờ thi BHXH Việt Nam, tặng Bằng khen cho 7 tập thể và 33 cá nhân thuộc BHXH tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho tập thể BHXH tỉnh.

Với ý chí và tinh thần thi đua “Đồng Khởi mới”, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu BHXH toàn dân, BHYT toàn dân theo định hướng của Đảng và pháp luật của Nhà nước, BHXH tỉnh phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu BHXH, BHYT, BHTN được BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh giao, thiết thực góp phần đảm bảo an sinh xã hội, chung tay xây dựng quê hương Bến Tre giàu đẹp, văn minh. Triển khai xây dựng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, đề tài “Giải pháp truyền thông về BHXH tự nguyện khu vực đồng bằng Sông Cửu Long” góp phần vào công tác phát triển bền vững người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn và trong khu vực.

TS. Dương Văn Thắng – Giám đốc BHXH tỉnh Bến Tre

(Theo Tạp chí in VHDNVN tháng 6/2023)

Chia sẻ
10:15:15 12-06-2023

VHDN: Với bản chất nhân văn, lợi ích, ý nghĩa sâu sắc ích nước, lợi nhà, việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh Bến Tre có nhiều chuyển biến tích cực. Đến hết năm 2022, trên địa bàn tỉnh đã có trên 14% […]

Chia sẻ

Đối tác của chúng tôi