Sự kiện - chuyên đề:

Chuyển đổi số: Góc nhìn từ Công ty Điện lực Hải Phòng

VHDN- Trong xu thế phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, việc thực hiện chuyển đổi số sẽ là xu hướng tất yếu của sự phát triển. Quá trình thay đổi từ mô hình doanh nghiệp truyền thống sang mô hình doanh nghiệp số bằng cách áp dụng công nghệ số, đã và đang được Công ty Điện lực Hải Phòng (PC Hải Phòng) triển khai với nhiều ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý vận hành lưới điện, sản xuất, kinh doanh và quản trị doanh nghiệp.

Năm 2021, thực hiện chủ đề “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”. Mục tiêu đặt ra là tích hợp công nghệ số và mô hình quản trị phù hợp với quá trình ứng dụng công nghệ kỹ thuật số vào hoạt động sản xuất kinh doanh, nhằm tăng hiệu quả hoạt động, đổi mới sáng tạo, tối ưu hóa chi phí, nâng cao mức độ hài lòng khách hàng.

Phần mềm quản lý công văn E_office 3.0 tại chi nhánh Điện lực Lê Chân.

Bám sát định hướng chung đó, PC Hải Phòng đã xây dựng lộ trình từng bước thực hiện triển khai hiện đại hóa trong cung cấp dịch vụ điện theo hướng số hóa toàn bộ hoạt động kinh doanh và dịch vụ khách hàng. Quá trình chuyển đổi đã được đơn vị thực hiện trong nhiều năm qua và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, làm nền tảng để PC Hải Phòng hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2022.

Đến thời điểm hiện tại doanh nghiệp đã triển khai toàn diện trên các mặt công tác như: Số hóa dữ liệu/chuẩn hóa dữ liệu trên các phần mềm (phần mềm Quản lý máy biến áp, phần mềm Quản lý kỹ thuật lưới điện; các phần mềm tính toán tổn thất kỹ thuật Smart Simulator, NEM&O,PSS/ADEPT; phần mềm tính toán độ tin cậy lưới điện; chuẩn hóa thông tin/dữ liệu khách hàng trên Hệ thống Quản lý khách hàng CMIS; phần mềm Quản lý an toàn lao động; phần mềm Quản trị nội bộ nhân lực; phần mềm Quản lý chất lượng công việc;…); Số hóa các quy trình nghiệp vụ (số hóa Quy trình nghiệp vụ TCKT; số hóa quy trình KT-AT; số hóa quy trình Lĩnh vực KD-DVKH; lĩnh vực quản trị); Tương tác trên không gian số; Áp dụng công nghệ mới, tự động hóa trong hoạt động sản xuất kinh doanh (tự động hóa lưới điện tủng áp DMS; thu thập dữ liệu công tơ điện tử từ xa); Xây dựng hạ tầng VT&CNTT đảm bảo chuyển đổi số;…

Nhân viên điện lực Đồ Sơn chỉnh trang 5S đường dây hạ thế.

Để nâng cao hiệu quả đưa chương trình số hóa đến gần hơn với người lao động, phát huy tối đa hiệu quả khi thực hiện, PC Hải Phòng tổ chức cho 100% CBCNV tham gia các buổi tập huấn về chuyển đổi số của EVN thông qua hình thức học trực tuyến, tổ chức làm bài đầy đủ, kiểm tra kiến thức trên Elearning, tổ chức các buổi họp tọa đàm giữa các trưởng đơn vị để triển khai mạnh mẽ việc áp dụng các chương trình phần mềm thay thế dần các nghiệp vụ quản lý thủ công; tổng hợp, báo cáo, truy xuất số liệu trên máy tính thay cho việc tra cứu, trích lục giấy tờ…

Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục phối hợp cùng các đối tác và chính quyền địa phương để tăng cường quảng bá, thông báo công khai, minh bạch, giúp khách hàng dễ thấy, nắm rõ thủ tục trình tự giải quyết yêu cầu của khách hàng. Công tác truyền thông trên diện rộng quy định mới của EVN về cung ứng dịch vụ điện được cũng được quan tâm. Việc số hóa, lưu trữ dữ liệu điện tử hồ sơ hợp đồng mua bán điện cũng được PC Hải Phòng triển khai đồng bộ. Với mục tiêu nâng cao hiệu quả công việc do truy xuất thông tin kịp thời để phục vụ khách hàng, khách hàng có thể xem, kiểm tra hồ sơ online và đề xuất cập nhật sửa đổi.

Song song với đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý kỹ thuật, thì việc chuyển đổi số trong lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ khách hàng cũng được đơn vị chú trọng. Với việc đa dạng các hình thức, kênh thanh toán tiền điện; xóa bỏ dần kênh thu truyền thống tại quầy điện lực. Triển khai thanh toán không dùng tiền mặt (thanh toán online), sử dụng hóa đơn điện tử trên nền tảng chuyển đổi số dữ liệu khách hàng. Hợp tác với các đại lý bưu điện, các Ngân hàng,…để thực hiện thu tiền điện tại quầy giao dịch, qua ATM,  InternetBanking, trích thu nợ tự động…

Nhờ việc áp dụng chương trình chuyển đổi số, bước đầu PC Hải Phòng đã thu được những kết quả đáng ghi nhận. Theo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2021, công ty đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh doanh và dịch vụ khách hàng do Tổng Công ty giao, một số chỉ tiêu đạt và vượt ở mức cao như: Điện thương phẩm: Thực hiện 7.415,34 Triệu kWh, đạt 100,75% kế hoạch EVNNPC giao điều chỉnh, tăng trưởng 15,8% so với cùng kỳ, là một trong các Công ty có điện năng thương phẩm tăng trưởng hàng đầu của Tổng Công ty. Lợi nhuận năm 2021, toàn Công ty lãi 25,46 tỷ đồng, đạt 100,49% kế hoạch đăng ký, tăng 3,85 tỷ đồng so với năm 2020.

Rõ ràng, câu chuyện chuyển đổi số trong công ty Điện lực Hải Phòng không chỉ đơn giản là việc chuyển từ “giấy tờ” sang máy vi tính”, từ thủ công sang tự động mà phải là “chiến lược” dùng công nghệ để thay đổi phương thức quản lý, xây dựng mô hình sản xuất kinh doanh mới nhằm mang lại càng nhiều lợi ích kinh tế kỹ thuật, đem lại nhiều tiện ích cho khách hàng, giảm thiểu được nhân lực, giảm chi phí vận hành doanh nghiệp; đồng thời tăng độ chính xác góp phần hoàn thành các chỉ tiêu trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đảm bảo công tác vận hành lưới điện an toàn và ổn định. Góp phần hoàn thành tốt chủ đề Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam./.

Thuỳ Linh

11:11:54 27-03-GMT+0700

VHDN- Trong xu thế phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, việc thực hiện chuyển đổi số sẽ là xu hướng tất yếu của sự phát triển. Quá trình thay đổi từ mô hình doanh nghiệp truyền thống sang mô hình doanh nghiệp số bằng cách áp dụng công nghệ số, đã và […]

Đối tác của chúng tôi