Sự kiện - chuyên đề:

Chuyện về một doanh nhân 40 năm tuổi đảng

VHDN: Trải qua nhiều cương vị công tác và dù ở bất cứ cương vị nào, ông cũng đều “Tận tâm – Chiến lược – Đồng cảm – Chân thành”. Đó là doanh nhân đầy bản lĩnh, dày dạn kinh nghiệm Trương Quang Sàng – Giám đốc Chi nhánh Công ty Dịch vụ Bảo vệ Ngày & Đêm tại tỉnh Bình Dương.

Y Phong

14:32:47 04-10-UTC

VHDN: Trải qua nhiều cương vị công tác và dù ở bất cứ cương vị nào, ông cũng đều “Tận tâm – Chiến lược – Đồng cảm – Chân thành”. Đó là doanh nhân đầy bản lĩnh, dày dạn kinh nghiệm Trương Quang Sàng – Giám đốc Chi nhánh Công ty Dịch vụ Bảo vệ […]

Đối tác của chúng tôi