Sự kiện - chuyên đề:

Coi trọng tiêu chuẩn nhân sự cấp ủy

Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Công văn số 11849-CV/BTCTƯ ngày 3-7-2020 về việc rút kinh nghiệm qua đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở. Trên cơ sở thực tế, Công văn nhấn mạnh, công tác nhân sự đại hội Đảng các cấp trong thời gian tới phải đánh giá chính xác, kiên quyết không để lọt vào cấp ủy những người không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, đồng thời không bỏ sót những cán bộ thực đức, thực tài. Điều này một lần nữa cho thấy, tiêu chuẩn, chất lượng nhân sự cấp ủy được Đảng đặc biệt coi trọng. Báo Hànộimới trích đăng một số ý kiến xung quanh vấn đề này.

Ban Chấp hành Đảng bộ quận Ba Đình nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt tại Đại hội lần thứ XXVI. Ảnh: Bá Hoạt.

Ông Nguyễn Thành Lê, 59 năm tuổi Đảng, Chi bộ 6, Đảng bộ xã Tráng Việt (huyện Mê Linh):
Giới thiệu nhân sự bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy trình 5 bước

Trong thời gian qua, Trung ương luôn theo sát, tập trung chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và kịp thời rút kinh nghiệm để thực hiện thống nhất trong toàn Đảng.

Thực tế, công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở ở địa phương chúng tôi được chuẩn bị rất bài bản. Điển hình, công tác nhân sự thực hiện dân chủ, khách quan, đúng quy trình và được cơ quan chuyên môn thẩm định, cấp ủy cấp trên trực tiếp phê duyệt, đồng ý giới thiệu. Nhân sự được giới thiệu bảo đảm đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy trình 5 bước. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy có tính chiến đấu cao; tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn. Trước thềm đại hội Đảng cấp trên cơ sở, không chỉ tôi mà nhiều đảng viên và nhân dân đều kỳ vọng vào sự tiếp tục chỉ đạo quyết liệt này của Trung ương để xây dựng đất nước, Thủ đô ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Ông Phạm Ngọc Thạch, 49 năm tuổi Đảng, số 68 ngõ 14 phố Vạn Kiếp, phường Bạch Đằng (quận Hai Bà Trưng):
Lựa chọn đúng, trúng những người có đức, có tài

Theo nội dung của Công văn số 11849-CV/BTCTƯ về việc rút kinh nghiệm qua đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở, có thể thấy nhìn chung, các khâu chuẩn bị đại hội ở cấp cơ sở đã làm đúng quy trình về công tác cán bộ; bầu được những đồng chí có đủ đức, đủ tài vào cấp ủy, được dư luận trong đảng bộ và nhân dân hoan nghênh.

Tôi rất tin tưởng và mong muốn đại hội các cấp trên cơ sở khắc phục những thiếu sót, lựa chọn đúng, trúng những người có đức, có tài để phục vụ nhân dân. Sau đại hội ở cấp cơ sở, hằng năm nên lấy phiếu tín nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và trưởng công an thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp như quy định tại Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Đặt trong bối cảnh hiện nay, việc này là rất cần thiết, bởi việc lấy phiếu tín nhiệm giúp cán bộ tự nhìn nhận lại mình, tiếp tục phát huy tốt những mặt mạnh, đồng thời khắc phục những điểm yếu.

Ông Phạm Quốc Tuấn, đảng viên Chi bộ 16, phường Thượng Thanh (quận Long Biên):
Đánh giá cán bộ thông qua công việc cụ thể

Để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp trong thời gian tới, theo tôi, các cấp ủy cần tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung, yêu cầu của Chỉ thị số 35-CT/TƯ ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; cùng với tư tưởng chỉ đạo trong bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng…

Tinh thần là việc chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp bảo đảm “phải vừa có Đức vừa có Tài, trong đó Đức là gốc (“chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài”)” như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nói. Theo đó, phải kiên quyết không bỏ sót những người đủ tiêu chuẩn, đã được đánh giá, thử thách thông qua công việc cụ thể ở địa phương; qua đây sẽ tránh được tình trạng để lọt vào cấp ủy cán bộ không bảo đảm tiêu chuẩn.

Bà Nguyễn Diệu Linh, tòa CT 12A, Khu đô thị Kim Văn – Kim Lũ, phường Đại Kim (quận Hoàng Mai):
Chú trọng nhận diện, trọng dụng người thực đức, thực tài

Tôi rất mừng và hoàn toàn nhất trí với nội dung Công văn số 11849-CV/BTCTƯ, đặc biệt là những lưu ý về công tác lựa chọn nhân sự. Sinh thời, Bác Hồ đã từng nhấn mạnh: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”. Điều này khẳng định tầm quan trọng của công tác lựa chọn và sử dụng nhân sự.

Do vậy, một trong những nhiệm vụ phải được đặc biệt chú trọng là công tác nhận diện và trọng dụng người thực đức, thực tài. Đây thực sự là cái gốc của vấn đề, bởi việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhằm mục tiêu cuối cùng là lựa chọn được những người có đức, có tài, có tâm để làm việc và phục vụ nhân dân. Thực tế qua theo dõi công tác tổ chức đại hội cấp cơ sở, tôi thấy việc chuẩn bị tốt công tác nhân sự góp phần rất lớn cho thành công của đại hội. Ngoài ra, tôi cũng tin tưởng, việc Ban Tổ chức Trung ương chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm; chỉ rõ những nguyên nhân và lưu ý một số vấn đề cần rút kinh nghiệm sẽ giúp công tác chuẩn đại hội đảng bộ các cấp trong thời gian tới đạt kết quả tốt hơn.

Theo HNMO

09:42:17 22-07-GMT+0700

Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Công văn số 11849-CV/BTCTƯ ngày 3-7-2020 về việc rút kinh nghiệm qua đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở. Trên cơ sở thực tế, Công văn nhấn mạnh, công tác nhân sự đại hội Đảng các cấp trong thời gian tới phải đánh giá chính xác, […]

Đối tác của chúng tôi