Sự kiện - chuyên đề:

Công bố Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam

VHDN: Sáng nay ngày 14/07, tại Hà Nội, Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam (VNABC) phối hợp cùng các Bộ, ngành tổ chức họp báo công bố Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam.

Ông Hồ Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam chủ trì buổi họp báo.

Đến tham dự có lãnh đạo Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam, đại diện Ban Tuyên giáo TW, Bộ Công thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,  cùng các cơ quan thông tấn, báo chí.

Ông Hồ Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam cho biết: Hiệp hội là đơn vị trực tiếp triển khai “Cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” đã soạn thảo Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam. Sau khi dự thảo, Thường trực Ban 248 đã tổng hợp các ý kiến góp ý của các Bộ ngành, để chỉnh lý và hoàn chỉnh, theo đó trình xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ và được Thủ tưởng Chính phủ cho phép ban hành, đồng thời ủy quyền cho Chủ tịch Hiệp hội phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam ban hành làm cơ sở cho việc xét công nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam ”.

Nội dung Bộ tiêu chí gồm hai phần, có 19 tiêu chí và 51 chỉ số đánh giá, đo lường cụ thể. Trong mỗi nhóm tiêu chí đều có các tiêu chí cụ thể sát với hoạt động của doanh nghiệp. Phần 1 là các điều kiện bắt buộc, doanh nghiệp phải bảo đảm các điều kiện này mới được xét tiếp ở các vòng tiếp theo. Như Không buôn lậu, không trốn thuế, không sản xuất kinh doanh hàng giả,sản phẩm độc hại, không nợ lương và BHXH của người lao động.không lừa đảo,hoặc làm hại các cá nhân khác, không vi phạm pháp luật. Phần hai gồm 5 nhóm tiêu chí : Lãnh đạo doanh nghiệp phát triển bền vững,xây dựng và thực thi văn hóa doanh nghiệp,thượng tôn pháp luật, đạo đức kinh doanh và đề cao trách nhiệm xã hội.

Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương.

Tại lễ công bố, ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương cho rằng, thương hiệu doanh nghiệp là tài sản Quốc gia, dân tộc, thể hiện rõ nét văn hóa, đạo đức trong kinh doanh, trong cốt lõi chất lượng từng sản phấm.

Nhiều quốc gia phát triển họ lại càng coi trọng đạo đức, văn hóa kinh doanh. Quốc gia có nhiều thương hiệu uy tín thì thương hiệu quốc gia cũng được nâng tầm uy tín và được coi trọng.

Bởi vậy chúng ta vui mừng vì hiện nay nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã rất nỗ lực trong việc xây dựng và hình thành văn hóa trong kinh doanh, tạo nên những thương hiệu Việt Nam mang tầm quốc tế như Vinamilk, TH True Milk, Viettel.

“Là đầu mối vận hành Chương trình Thương hiệu Quốc gia, Bộ Công Thương đã có nhiều trao đổi, hợp tác với Hiệp hội trong quá trình xây dựng Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam và nhận thấy, đây là bộ tiêu chí không chỉ có ý nghĩa với doanh nghiệp mà còn có ý nghĩa quan trọng với Chương trình Thương hiệu Quốc gia. Chúng tôi đánh giá cao Bộ tiêu chí này và sẽ xem xét làm nền tảng để đánh giá thương hiệu quốc gia” ông Phú khẳng định.

Theo đó ông Lê Quốc Vinh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Phát triển văn hóa kinh doanh Việt Nam trình bày chi tiết quy chế xét công nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam.” Trong đó, quy chế gồm có 6 chương và 14 điều. Gồm các vấn đề chính như: những quy định chung, các tiêu chuẩn bắt buộc và cụ thể dựa trên Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam, điểm chuẩn để được công nhận; hình thức, thời gian tôn vinh và cơ quan công nhận, trình tự đăng ký, xét duyệt và công nhận, yêu cầu về hồ sơ đăng ký tham gia, quyền lợi và quy định xử lý vi phạm; các điều khoản thi hành.

Đây là hình thức tôn vinh và biểu dương các doanh nghiệp đã thực thi tốt văn hóa kinh doanh, đáp ứng các chuẩn mực, tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam, có thành tích xuất sắc hưởng ứng Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” do Thủ tướng phát động.

Toàn cảnh Lễ công bố.

Cũng trong chương trình này, Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam đã giới thiệu Đề án Tổ chức Diễn đàn thường niên “Văn hóa với doanh nghiệp.” Diễn đàn được tổ chức hàng năm, mỗi năm có một chủ đề riêng gắn với bối cảnh và yêu cầu của năm. Mục đích nhằm tạo một diễn đàn quốc gia để lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp gỡ, trao đổi với cộng đồng doanh nghiệp, các nhà nghiên cứu, nhà quản lý về văn hoá doanh nghiệp và văn hoá kinh doanh. Từ đó, góp phần khẳng định vai trò, vị trí và tầm quan trọng của văn hoá kinh doanh trong phát triển bền vững kinh tế đất nước và hội nhập quốc tế.

Diễn đàn thường niên năm 2021 được dự kiến tổ chức vào tuần thứ hai tháng 11/2021, nhân dịp ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam (10/11) tại Hà Nội.

Ông Hồ Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam đã trả lời nhiều câu hỏi của các cơ quan, báo chí xung quanh việc xét duyệt hồ sơ, chấm điểm bình chọn để tôn vinh doanh nghiệp.

Đình Trinh

15:31:00 14-07-2021

VHDN: Sáng nay ngày 14/07, tại Hà Nội, Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam (VNABC) phối hợp cùng các Bộ, ngành tổ chức họp báo công bố Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam. Đến tham dự có lãnh đạo Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt […]

Đối tác của chúng tôi