Sự kiện - chuyên đề:

Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam

 Sáng 14/7, tại Trụ sở Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng – Chủ tịch Hội đồng Quản lý (HĐQL) BHXH Việt Nam đã trao Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Mạnh giữ chức Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

cong bo va trao quyet dinh bo nhiem tong giam doc bhxh viet nam
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Mạnh giữ chức Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

Cùng tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa; Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thuế Cao Anh Tuấn; Phó Chủ tịch chuyên trách HĐQL BHXH Việt Nam Phạm Văn Trường; đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Nội chính, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và một số bộ, ngành cùng đông đảo lãnh đạo BHXH Việt Nam.

Ngày 10/7/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 993/QĐ-TTg về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Mạnh – Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thuế giữ chức vụ Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, thay bà Nguyễn Thị Minh đã nghỉ hưu theo chế độ.

Chúc mừng ông Nguyễn Thế Mạnh được giao trọng trách Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng chúc tân Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm và kiến thức vốn có của bản thân, tích cực nghiên cứu, định hướng chiến lược, chính sách, cùng với HĐQL, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo và toàn thể công chức, viên chức, người lao động ngành BHXH hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cũng cho biết, với vai trò tổ chức thực hiện chính sách trụ cột của hệ thống an sinh xã hội, trong những năm qua, BHXH Việt Nam đã góp phần quan trọng trong việc bảo đảm ổn định chính trị – xã hội và đời sống nhân dân; đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế gắn với tiến bộ và công bằng xã hội của quốc gia, mang lại những thành quả an sinh xã hội đáng khích lệ, được cộng đồng quốc tế công nhận.

Cùng với đó, hệ thống chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT dần được hoàn thiện, đồng bộ, phù hợp với quá trình phát triển đất nước và thông lệ quốc tế; diện bao phủ BHXH, BHYT ngày càng được mở rộng; quỹ BHXH, BHYT đã trở thành quỹ an sinh lớn.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh nhận thức sâu sắc rằng, nhiệm vụ được giao là vinh dự lớn và song hành cũng là trọng trách nặng nề đòi hỏi tôi phải nỗ lực vượt bậc, không ngừng rèn luyện học tập, tận tâm, tận tụy với trách nhiệm rất cao. Với trọng trách là người đứng đầu ngành BHXH, xin trân trọng tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Bộ trưởng, Chủ tịch HĐQL BHXH Việt Nam.

Theo Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh, sau 25 năm phát triển, đến nay, ngành BHXH đã đạt được nhiều kết quả, thể hiện bản chất tốt đẹp của xã hội được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận. Tuy nhiên, so với mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng, Chính phủ giao cùng với những khó khăn, thách thức phát sinh, đòi hỏi toàn Ngành phải cố gắng, nỗ lực vượt bậc nhiều hơn nữa.

Thời gian tới, ngành BHXH sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ chính như: Tranh thủ, bám sát và triển khai toàn diện, sáng tạo, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ để thực hiện cho được các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch đã đề ra.

Đồng thời, tiếp tục phát triển và cải cách, hoàn thiện chính sách BHXH, BHYT linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại, hội nhập theo Nghị quyết của Đảng, Chính phủ.

Cùng với đó, tiếp tục kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả; lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo trong cải cách và hiệu quả thực thi nhiệm vụ.

Theo XD

Chia sẻ
12:47:57 14-07-2020

 Sáng 14/7, tại Trụ sở Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng – Chủ tịch Hội đồng Quản lý (HĐQL) BHXH Việt Nam đã trao Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Mạnh giữ chức Tổng Giám […]

Chia sẻ

Đối tác của chúng tôi