Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xây dựng Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định: Về việc áp dụng, kiểm soát, công bố điều kiện đầu tư kinh doanh; các biện pháp bảo đảm đầu tư kinh doanh; các hình thức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư; thủ tục thực hiện hoạt động đầu tư và quản lý Nhà nước đối với hoạt động đầu tư kinh doanh… Dự kiến, Nghị định sẽ tác động đến các doanh nghiệp, các nhà đầu tư có hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Quang cảnh hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng Ban Pháp chế, VCCI khẳng định, dưới góc nhìn của doanh nghiệp, cộng đồng doanh nhân thì Luật Đầu tư có vai trò, vị trí rất quan trọng, thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp. Luật Đầu tư 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2020, thay thế Luật Đầu tư 2014 có nhiều điểm mới, tháo gỡ những chồng chéo, vướng mắc hiện nay; cải cách thủ tục hành chính, giải  quyết những vấn đề mới, nóng.

Theo đại diện VCCI, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư là rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp, người dân. Mặc dù Nghị định được ban hành theo quy trình rút gọn nhưng các đơn vị liên quan vẫn tổ chức tham vấn doanh nghiệp nhằm lắng nghe ý kiến, đóng góp của các bên chịu ảnh hưởng trực tiếp để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản.

Theo QĐND