Sự kiện - chuyên đề:

Công trình Viettel (CTR) báo lãi sau thuế tăng 21% quý II/2020

Ngày 4/8 tới đây, Công trình Viettel sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2019 với tổng tỷ lệ 26% bao gồm 10% bằng tiền và 16% bằng cổ phần.

Công trình Viettel (CTR) báo lãi sau thuế tăng 21% quý II/2020

Ảnh minh họa.

Tổng CTCP Công trình Viettel (mã CTR) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2020 với kết quả kinh doanh tăng trưởng so với cùng kỳ.

Theo đó, doanh thu thuần trong kỳ của Công trình Viettel đạt 1.305 tỷ đồng, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn tăng chậm hơn giúp biên lãi gộp được cải thiện từ 4,7% lên 6,4% tương ứng lợi nhuận gộp đạt hơn 83,6 tỷ đồng, tăng 46,7% so với quý II/2019.

Chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ cũng tăng mạnh lên 29,5 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần cùng kỳ năm ngoái. Kết quả, Công trình Viettel lãi trước thuế 59,5 tỷ đồng, tăng 17,6% so với cùng kỳ. Lãi ròng sau thuế thu về 47,6 tỷ đồng, tăng 21% so với quý II/2019.

Tính chung 6 tháng đầu năm, Công trình Viettel ghi nhận 2.686 tỷ đồng doanh thu và 98,4 tỷ đồng, lần lượt tăng 10,9% và 28,1% so với kết quả quý II/2019. Với kết quả đạt được, công ty đã thực hiện được 44,8% kế hoạch doanh thu và 49,4% mục tiêu lợi nhuận cả năm 2020.

Thời điểm cuối tháng 6, tổng tài sản của Công trình Viettel đã tăng gần 27% so với đầu năm lên 3.108 tỷ đồng. Sự gia tăng chủ yếu đến từ các khoản phải thu ngắn hạn (1.274 tỷ đồng) và tài sản cố định (491 tỷ đồng).

Công ty không có nợ vay tài chính tuy nhiên nợ phải trả vẫn ở mức cao 2.128 tỷ đồng, tương đương 68% tổng tài sản. Ngoài ra, Công trình Viettel còn tích lũy được gần 334 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối bên cạnh 48,7 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.

Ngày 4/8 tới đây, Công trình Viettel sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2019 với tổng tỷ lệ 26% bao gồm 10% bằng tiền và 16% bằng cổ phần.

Với hơn 60,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công trình Viettel sẽ chi gần 61 tỷ đồng để trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận về 1.000 đồng). Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 18/8/2020.

Bên cạnh đó, Công trình Viettel cũng dự kiến phát hành thêm 9,7 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 16%) để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông, tương ứng tổng giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 97 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện trích từ lợi nhuận chưa phân phối.

Theo nhipsongdoanhnghiep

16:02:55 30-07-GMT+0700

Ngày 4/8 tới đây, Công trình Viettel sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2019 với tổng tỷ lệ 26% bao gồm 10% bằng tiền và 16% bằng cổ phần. Ảnh minh họa. Tổng CTCP Công trình Viettel (mã CTR) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2020 với […]

Đối tác của chúng tôi