Sự kiện - chuyên đề:

Công ty Cao su Mang Yang: Đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển tỉnh Gia Lai

VHDN: Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty Trương Minh Tiến cho biết, trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển, Công ty Cao su Mang Yang luôn bám sát thực tiễn, chủ động, sáng tạo, vượt khó, luôn hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Công ty được Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tặng Cờ Thi đua năm 2022.

Nhờ có chủ trương, định hướng của Đảng bộ và điều hành linh hoạt, sáng tạo của Ban Giám đốc nên những năm qua, tuy gặp khó khăn, song cấp ủy, lãnh đạo Công ty đã nỗ lực, quyết liệt trong mọi hoạt động chỉ đạo, điều hành, đề ra các giải pháp phù hợp, thực hiện đồng bộ các chủ trương ứng phó với tình hình thực tiễn, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của đơn vị hiệu quả, tăng sản lượng, tăng năng suất vườn cây.

Công ty Cao su Mang Yang hiện quản lý 7.502ha cao su, trong đó diện tích khai thác 4.606 ha. Năm 2022, Công ty khai thác được 6.994 mủ quy khô, đạt 120,59% kế hoạch và về đích sản lượng trước 46 ngày so với kế hoạch Tập đoàn giao. Năng suất vườn cây đạt 1,521 tấn/ha; trong đó năng suất vườn cây mở mới đạt 1,041 tấn/ha, vườn cây khai thác cũ đạt 1,662 tấn/ ha. Tổng doanh thu đạt 485 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 69,88 tỷ đồng; lương của người lao động bình quân đạt 6,61 triệu đồng/người/tháng.

Với những quả đạt được, năm 2022, Công ty Cao su Mang Yang được Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tặng Cờ Thi đua cho 2 tập thể và Bằng khen cho 6 tập thể, 10 cá nhân. UBND tỉnh Gia Lai khen thưởng 1 tập thể, 3 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tặng Cờ Thi đua năm 2022 cho 3 tập thể, Bằng khen cho 7 tập thể, 88 cá nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh và công tác chuyên môn. Trong quá trình phát triển, Công ty Cao su Mang Yang vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; Huân chương Chiến công hạng Ba; Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba.

Với định hướng lãnh đạo đúng đắn, sát thực và hiệu quả, Công ty Cao su Mang Yang liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của huyện Đắk Đoa và tỉnh Gia Lai. Đảng bộ Công ty và nhiều chi bộ trực thuộc được Huyện ủy Đắk Đoa, Tỉnh ủy Gia Lai tặng bằng khen, giấy khen vì có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng và phát triển sản xuất, kinh doanh, công tác an sinh xã hội… Từ năm 2009 đến nay, Công ty đã chi hơn 20 tỷ đồng cho công tác dân vận, hỗ trợ biển đảo quê hương, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, hỗ trợ người nghèo…

Khen thưởng cho công nhân có thành tích sản xuất giỏi.

Cùng với việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh hằng năm, Đảng bộ Công ty đặc biệt chú trọng lãnh đạo công tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và khoa học – công nghệ vào công tác quản lý, kinh doanh; xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp. Có thể khẳng định, nhờ có cây cao su, có Công ty Cao su Mang Yang dẫn dắt và tiếp sức mà đời sống của người dân, nhất là bà con đồng bào các dân tộc thiểu số của 77 thôn, làng; 20 xã thuộc 3 huyện Công ty đứng chân là Mang Yang, Đắk Đoa và Chư Sê được nâng lên. Cơ sở hạ tầng với điện, đường, trường, trạm và các dịch vụ thương mại, thông tin… được phủ khắp các thôn, làng.

Bằng sức lao động sáng tạo, đạp bằng gian khó với niềm tin và khát vọng, cán bộ, đảng viên, người lao động Công ty Cao su Mang Yang đã và đang viết tiếp trang sử mới, chung sức kiến thiết, dựng xây vùng quê Mang Yang, Đắk Đoa… ngày càng ấm no, sung túc.

Nguyễn Khánh Hòa

(Theo Tạp chí in VHDNVN tháng 6/2023)

09:14:18 12-06-2023

VHDN: Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty Trương Minh Tiến cho biết, trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển, Công ty Cao su Mang Yang luôn bám sát thực tiễn, chủ động, sáng tạo, vượt khó, luôn hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, góp phần […]

Đối tác của chúng tôi