Sự kiện - chuyên đề:

Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh: Quyết tâm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

VHDN: Với ý chí và nghị lực quyết tâm, đoàn kết, đồng sức, đồng lòng của tập thể lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên, người lao động, Cảng Nghệ Tĩnh sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra, ổn định và phát triển bền vững, góp phần tích cực thúc đẩy kinh tế của tỉnh Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ, cùng Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam thực hiện thành công kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Cảng Nghệ Tĩnh là bến cảng quốc tế chuyên nghiệp được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân. Cảng đóng vai trò chiến lược trong nhiều thập kỷ qua đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, có vị thế quan trọng trong sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Nghệ An nói riêng và là một mắt xích quan trọng trong chuỗi dịch vụ của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) nói chung. Với bề dày hoạt động gần 70 năm qua, Cảng Nghệ Tĩnh kết nối với các quốc gia, vùng lãnh thổ, tạo vị thế nhất định trong vai trò cầu nối hỗ trợ sản xuất, kinh doanh cho các doanh nghiệp trong khu vực và nước bạn Lào.

Năm 2022 vừa qua, mặc dù chịu nhiều khó khăn, nhưng được sự quan tâm của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của VIMC, các cơ quan quản lý Nhà nước cùng với sự nỗ lực vượt khó, khí thế quyết tâm, tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ dám làm của tập thể lãnh đạo, công đoàn và người lao động, Cảng Nghệ Tĩnh đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao, đạt được nhiều kết quả khả quan trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Sản lượng hàng hóa thông quan năm 2022 đạt 4.393.292 tấn, đạt 162,38% so với kế hoạch. Tổng doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 đạt 196.960 triệu đồng, đạt 118,85% so với kế hoạch. Hoàn thành đầy đủ các khoản nộp ngân sách cho Nhà nước theo quy định, lợi nhuận trước thuế đạt 20.304 triệu đồng.

Tổng Giám đốc Cảng Nghệ Tĩnh Bùi Kiều Hưng báo cáo với lãnh đạo Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam tình hình sản xuất kinh doanh trong 3 tháng đầu năm 2023.

Theo Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh (Cảng Nghệ Tĩnh) Bùi Kiều Hưng, năm 2023 tiếp tục được nhận định là một năm khó khăn đối với Cảng Nghệ Tĩnh trước sức ép cạnh tranh gay gắt từ các cảng lân cận và trong khu vực miền Trung với sự hình thành của một số cảng biển; luồng vào Cảng thường xuyên bị sa bồi, cầu số 3 và 4 Cảng Cửa Lò vẫn bị ngư dân lấn chiếm làm nơi neo đậu tàu thuyền. Mặt khác, khi luồng ra vào tuy đã được duy tu nạo vét nhưng do vị trí địa lý đặc thù nên nhanh chóng bị bồi lấp trở lại, thêm vào đó Cảng Bến Thủy nằm trong diện quy hoạch của tỉnh nên khó khăn trong việc đầu tư cải tạo, nâng cấp. Đánh giá dự báo những thuận lợi, khó khăn và tình hình thị trường, Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh đã đề ra những giải pháp để thực hiện nhiệm vụ của năm 2023 như: Đẩy mạnh công tác thị trường, tìm kiếm các khách hàng mới; nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật như: kho bãi, thiết bị và hệ thống công nghệ thông tin để nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng dịch vụ, thu hút nhiều nguồn hàng thông qua cảng. Thường xuyên phân tích, dự báo các biến động của thị trường để xây dựng các giải pháp linh hoạt nhằm hoàn thành các chỉ tiêu KPI Tổng công ty giao. Đồng thời, chủ động xây dựng chương trình hành động cốt lõi, đổi mới về công tác quản trị, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, cải tiến công nghệ xếp dỡ, áp dụng công nghệ thông tin để tăng trải nghiệm cho khách hàng, đồng thời tiết giảm các chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh. Đảm bảo thực thi nguyên tắc “1 Hệ thống – 2 Trung tâm – 3 Chiến lược” theo định hướng của VIMC. Dự kiến kế hoạch năm 2023 với: tổng sản lượng hàng hóa thông quan 4.300.000 tấn; doanh thu 180.000 triệu đồng; lợi nhuận trước thuế 18.000 triệu đồng; đầu tư 62.463 triệu đồng. Công ty xác định các giải pháp trọng tâm để thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, trong đó tiếp tục đẩy mạnh phát triển thị trường, khách hàng với phương châm “Lấy khách hàng làm trung tâm” trở thành nền tảng văn hóa của Công ty; chủ động phối hợp cùng với khách hàng để từng bước thực hiện dịch vụ chuỗi logictics trên cơ sở liên kết với hệ sinh thái cảng biển – vận tải biển – dịch vụ hàng hải của VIMC. Triển khai đồng bộ, nâng cao hiệu quả các giải pháp: hợp tác, liên kết để phát triển SXKD với các doanh nghiệp trong cùng Tổng Công ty; giải pháp về quản trị và đổi mới doanh nghiệp, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số; giải pháp về tài chính và đầu tư; giải pháp về nguồn nhân lực… Thực hiện quản trị doanh nghiệp theo các chỉ tiêu của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015; Ứng dụng Kaizen trong việc cải tiến và nâng cao năng suất, chất lượng của doanh nghiệp; Đồng bộ các tiêu chí đánh giá kết quả hoàn thành công việc (KPIs), quy chế trả lương và Hệ thống thang bảng lương mới theo phương pháp trả lương 3P. Đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty: áp dụng hiệu quả phần mềm khai thác cảng thông minh (SmartTos), thực hiện tuyên truyền đến tất cả các khách hàng ứng dụng E-port, số hóa các công đoạn sản xuất khai thác Cảng hướng đến mục tiêu quản trị số trong doanh nghiệp. Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chăm sóc khách hàng và các hoạt động sản xuất kinh doanh. Xây dựng bộ tiêu chí cảng xanh theo đề án phát triển cảng xanh tại Việt Nam của Cục Hàng hải Việt Nam ban hành; Không ngừng phát huy phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, Kaizen nhằm nâng cao năng suất lao động, giảm giá thành sản phẩm, tăng ưu thế cạch tranh, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Công ty. Phấn đấu năm 2023 có 4 ý tưởng sáng tạo và 40 đổi mới Kaizen được triển khai thực hiện.

Trong bối cảnh thị trường hết sức cạnh tranh và được dự báo còn nhiều khó khăn trước mắt, tin tưởng rằng, với ý chí và nghị lực quyết tâm, đoàn kết, đồng sức, đồng lòng của tập thể lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên người lao động, Cảng Nghệ Tĩnh sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra, ổn định và phát triển bền vững, góp phần tích cực thúc đẩy kinh tế của tỉnh Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ, cùng Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam thực hiện thành công kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Trần Lâm Oanh ( Theo Tạp chí in VHDNVN tháng 5/2023 )

10:15:15 17-05-2023

VHDN: Với ý chí và nghị lực quyết tâm, đoàn kết, đồng sức, đồng lòng của tập thể lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên, người lao động, Cảng Nghệ Tĩnh sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra, ổn định và phát triển bền vững, góp phần tích cực […]

Đối tác của chúng tôi