Sự kiện - chuyên đề:

Công ty Cp Liên hợp thực phẩm sử dụng đất sai mục đích

VHDN: Theo kết luận của UBND quận Hà Đông, Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm (số 267 đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội) bên cạnh việc kinh doanh như trong giấy phép còn “kinh doanh cả đất”. Đó là việc Công ty này đã tự ý cắt đất cho các đơn vị bên ngoài thuê lại để kinh doanh. Ngoài ra, tiền nợ đọng thuê đất năm 2018 của Công ty này lên đến 400.000.000 đồng.

Một phần đất của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm đã được lãnh đạo Công ty này tự ý cho đơn vị bên ngoài thuê.

Kết luận mới đây của UBND quận Hà Đông về việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, bảo vệ tài nguyên, môi trường nước của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm đối với khu đất Công ty đang sử dụng tại địa chỉ: số 267 đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội, được chỉ rõ như sau: Theo Điều 2 Phụ lục hợp đồng thuê đất số 279/PLHĐTĐ ngày 19/11/2012 của UBND thành phố Hà Nội, Công ty chưa hoàn thiện hồ sơ xác định lại đơn giá thuê đất và chưa ký Phụ lục hợp đồng thuê đất điều chỉnh đơn giá thuê đất.

Năm 2018, Công ty còn nợ tiền thuê đất với số tiền 400.000.000 đồng. Công ty được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm để làm trụ sở làm việc, điều hành sản xuất và kinh doanh, dịch vụ ăn uống, giải khát nhưng có một phần diện tích Công ty không trực tiếp tổ chức sản xuất, kinh doanh mà giao khoán lại cho người lao động tự kinh doanh, tự thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm…

Công ty còn giao khoán cho Công ty TNHH Đầu tư phát triển thương mại dịch vụ Thành Đô, không phải là thành viên của Công ty; các tổ chức, cá nhân được Công ty giao khoán đã hợp tác kinh doanh các mặt hàng không phải là dịch vụ ăn uống, giải khát.Việc sử dụng đất như trên là chưa đúng với mục đích sử dụng đất quy định tại quyết định cho thuê đất và hợp đồng thuê đất.

Việc Công ty tự đầu tư xây dựng và cho thuê tài sản là một số quầy dịch vụ nhưng các quầy dịch vụ này chưa được chứng nhận quyền sở hữu hợp pháp của Công ty; mặt khác, người thuê tài sản của Công ty đã sử dụng các quầy dịch vụ này vào việc kinh doanh các mặt hàng không phải là dịch vụ ăn uống, giải khát.

Công ty đã tự ý xây dựng thêm công trình khung sắt, mái tôn làm nhà để xe của Công ty và để cho người được giao khoán tự đầu tư xây dựng công trình khung sắt, mái tôn trên diện tích đất Công ty được Nhà nước cho thuê khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép là vi phạm pháo luật về đất đai và pháp luật về xây dựng…

Những sai phạm của Công ty này đã tồn tại từ rất lâu nhưng chưa được xử lý ngoài kết luận của UBND quận Hà Đông? Phải chăng, Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm đã coi thường pháp luật?

Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Đăng Huỳnh

13:12:36 11-08-2019

VHDN: Theo kết luận của UBND quận Hà Đông, Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm (số 267 đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội) bên cạnh việc kinh doanh như trong giấy phép còn “kinh doanh cả đất”. Đó là việc Công ty này đã tự ý cắt đất […]

Đối tác của chúng tôi