Sự kiện - chuyên đề:

Công ty CP Supe PP&HC Lâm Thao: Động lực phát triển từ giá trị văn hóa doanh nghiệp

VHDN: Giá trị văn hóa Supe Lâm Thao được tạo bởi những ứng xử văn hóa của doanh nghiệp với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước, sự quan tâm tới những lợi ích của người lao động và trách nhiệm xã hội với cộng đồng.

Lãnh đạo Công ty và các đơn vị cùng tham gia phong trào Hiến máu nhân đạo (8-2022).

Trong chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển, dấu ấn mà Supe Lâm Thao đạt được không chỉ là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước, là sản lượng hơn 30 triệu tấn phân bón cung ứng cho đồng ruộng, đóng góp cho nền nông nghiệp nước nhà và sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Phú Thọ, mà còn là kết quả chăm lo đời sống của hàng ngàn người lao động Công ty, việc làm cho hàng vạn lao động xã hội, góp phần tích cực an sinh xã hội.

Các thế hệ lãnh đạo Công ty luôn quan tâm xây dựng nền tảng văn hóa doanh nghiệp từ chất lượng nguồn nhân lực, không chỉ ở trình độ, năng lực, tay nghề mà người lao động Supe Lâm Thao luôn có niềm tin, khát vọng, thi đua yêu nước. Văn hóa doanh nghiệp còn là thái độ ứng xử, hành vi giao tiếp văn hóa trong lao động, sinh hoạt; được thể hiện trong quy chế, nội quy và cả các quy ước chưa thành văn; đạo đức kinh doanh cùng các yêu tố hữu hình để nhận diện doanh nghiệp “Bạn của nhà nông”, nhận diện thương hiệu “Ba nhành cọ biếc”…

Khi thuận lợi, lúc khó khăn; cán bộ, người lao động Supe Lâm Thao luôn đoàn kết, thống nhất; hệ thống chính trị trong doanh nghiệp vận hành đồng bộ. Ban lãnh đạo Công ty luôn chăm lo xây dựng môi trường lao động đảm bảo làm việc hiệu quả, an toàn; đồng thời quan tâm tới điều kiện ăn ở, học hành, đảm bảo y tế, tạo môi trường xã hội lành mạnh cho người lao động.

Công ty hỗ trợ các địa phương trong tỉnh phòng chống dịch, xây dựng hạ tầng nông thôn, xây dựng và nâng cấp công trình văn hóa, tâm linh.

Theo ông Lê Văn Hoằng – Chủ tịch Công đoàn Công ty: Công đoàn Supe Lâm Thao luôn được sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc; phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể, tổ chức trong việc chăm lo việc làm, thu nhập, đời sống, sức khỏe của cán bộ, người lao động; tạo sức lan tỏa các giá trị văn hóa Supe Lâm Thao trong các cộng đồng dân cư có người lao động của Công ty sinh sống!

Ngoài việc trực tiếp tham gia các chương trình “đền ơn đáp nghĩa”, “xóa đói giảm nghèo”, “xây dựng nông thôn mới”, “hiến máu nhân đạo” cùng các hoạt động an sinh xã hội khác ở tỉnh Phú Thọ và một số địa phương; Công ty còn có nhiều hình thức hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất bền vững, thông qua việc tập huấn kỹ thuật, phổ biến kiến thức, bán phân bón chậm thanh toán… Ông Vũ Xuân Hồng – Phó Tổng giám đốc Công ty cho biết: Nhiều năm qua, để chia sẻ gánh nặng với bà con nông dân, Supe Lâm Thao đã thực hiện bán phân bón trả chậm trên khắp cả nước với số tiền lên đến vài trăm tỷ đồng mỗi năm!

Lao động sáng tạo là truyền thống và nét đẹp Supe Lâm Thao. Hai năm qua, trước những biến động phức tạp của tình hình chính trị, kinh tế thế giới, nhưng bằng phong trào lao động sáng tạo, Công ty đã có thêm những sản phẩm mới chất lượng cao như: Phân bón hữu cơ khoáng Lâm Thao, NPK-S hàm lượng dinh dưỡng cao thế hệ mới. Đây là các sản phẩm được cải tiến tối ưu hóa từ các sản phẩm hàm lượng cao Công ty đã sản xuất trước đó. Bộ sản phẩm mới này được sản xuất từ nguồn nguyên liệu nhập khẩu lựa chọn từ các nhà cung cấp uy tín, có chất lượng cao, ổn định. Với đột phá từ chất lượng sản phẩm đến chất lượng mẫu mã bao bì, bộ sản phẩm phân bón hàm lượng cao mới đã làm thỏa mãn người tiêu dùng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của của thị trường phân bón trong nước và xuất khẩu. Lao động sáng tạo với các giải pháp kỹ thuật, Công ty đã kiểm soát tốt nguồn chất thải, khí thải đảm bảo tiêu chuẩn an toàn; đồng thời thu gom, xử lý để tái sử dụng toàn bộ lượng nước thải, không còn xả ra môi trường như trước… Theo thống kê, mỗi năm, Công ty có hơn 200 giải pháp sáng kiến, tiết kiệm làm lợi hàng trăm tỷ đồng. Từ năm 2020 đến nay, các tồn tại liên quan môi trường trước đó đã được giải quyết một cách triệt để!

Tiếp thêm động lực cho cán bộ, người lao động, tại hội nghị sơ kết công tác quý III và 9 tháng đầu năm 2022, Tổng Giám đốc Công ty Phạm Thanh Tùng tiếp tục phát động phong trào lao động sáng tạo với chủ đề “Ý tưởng hay – Thưởng ngay sáng kiến” nhằm khích lệ người lao động tích cực suy nghĩ, tìm tòi, học hỏi, sáng tạo trong công việc được giao; mạnh dạn đưa ra các ý tưởng, đề xuất cải tiến, tiết kiệm trong chính công việc của mình, làm lợi cho người lao động, cho đơn vị và cho Công ty. Nét mới là, các ý tưởng, đề xuất dù nhỏ đều được trân trọng, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai thử nghiệm. Đối với những ý tưởng, đề xuất cần phải có sự hỗ trợ về kỹ thuật, tài chính, nhân lực và các điều kiện khác: Khi phòng chức năng và lãnh đạo Công ty xem xét thấy có tính khả thi, Công ty sẽ hỗ trợ để triển khai thực hiện. Người lao động có ý tưởng sẽ được “thưởng nóng” theo các mức do Hội đồng đánh giá các ý tưởng, đề xuất cải tiến của Công ty quy định nếu ý tưởng, đề xuất đó được đánh giá có tính khả thi (ngoài phần thưởng sáng kiến theo quy định hiện hành). Hàng tuần, thủ trưởng đơn vị tập hợp tất cả các ý tưởng, đề xuất, giải pháp cải tiến trên tất cả các lĩnh vực của người lao động trong đơn vị để báo cáo Tổng Giám đốc và gửi các phòng ban liên quan xem xét, thực hiện. Hàng tháng, căn cứ số liệu của Hội đồng đánh giá các ý tưởng, đề xuất cải tiến: Hội đồng Thi đua khen thưởng Công ty khen thưởng kịp thời,

Trong số hơn 30 triệu tấn phân bón phục vụ nông nghiệp, hàng vạn tấn sản phẩm chất lượng đến với nông dân trồng cà phê Tây Nguyên.

Trân trọng thành quả lao động sáng tạo, đồng chí Tổng Giám đốc Supe Lâm Thao kêu gọi: “Mỗi cá nhân hãy ra sức thi đua lao động sáng tạo với tinh thần trách nhiệm cao và niềm tự hào khi là một phần của Supe Lâm Thao! Hãy mạnh dạn, tự tin, cùng nhau thực hiện và lan tỏa phong trào, cùng chung tay đóng góp vào sự phát triển bền vững của Công ty vì lợi ích của người lao động, đảm bảo an sinh xã hội và trách nhiệm với cộng đồng; hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn”!

Có vị cựu lãnh đạo Công ty so sánh một cách hình ảnh: Cùng với các thành tựu đạt được; sự thiếu mạnh dạn, tự tin trong đề xuất ý tưởng sáng tạo cũng như sự trì trệ, chậm đổi mới trong hoạt động của Công ty như “khối đá lập phương” khó di chuyển, hạn chế đà phát triển. Nay, tạo được đòn bẩy mới từ giá trị văn hóa doanh nghiệp, khối đá “Supe Lâm Thao” đã có cả điểm tựa và động lực để chuyển động theo chủ hướng. Supe Lâm Thao như một mái nhà kỷ cương và nhân ái, nghĩa tình để người lao động vững tin cùng nhau đưa Công ty tiến lên phía trước.

Nguyễn Sản

 

09:06:16 10-11-GMT+0700

VHDN: Giá trị văn hóa Supe Lâm Thao được tạo bởi những ứng xử văn hóa của doanh nghiệp với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước, sự quan tâm tới những lợi ích của người lao động và trách nhiệm xã hội với cộng đồng. Trong chặng đường […]

Đối tác của chúng tôi