Sự kiện - chuyên đề:

Công ty Điện lực Hải Phòng có tân chủ tịch HĐQT & Giám đốc

VHDN- Sáng ngày 1/3, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Hưởng làm chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng.

Ông Thiều Kim Quỳnh – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Hưởng làm Chủ tịch, kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện Lực Hải Phòng.

Theo quyết định bổ nhiệm, ông Nguyễn Hữu Hưởng nguyên là phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng sẽ giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng kể từ ngày 1/3/2021. Thời gian giữ chức vụ bổ nhiệm là 4 năm.

Phát biểu tại hội nghị công bố, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc chúc mừng Công ty Điện lực Hải Phòng và ông Nguyễn Hữu Hưởng trên cương vị chức vụ mới. Tổng công ty mong muốn ông cùng tập thể cán bộ lãnh đạo, người lao động trong công ty luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025.

Ông Nguyễn Hữu Hưởng – Chủ tịch, kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện Lực Hải Phòng phát biểu nhận nhiệm vụ mới.

Trên cương vị công tác mới, tân Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ của lãnh đạo Thành ủy, UBND Thành phố Hải Phòng; Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, sự đồng tâm, hiệp lực của tập thể lãnh đạo và toàn thể CBNV trong toàn Công ty. Ông Hưởng hứa sẽ cùng với tập thể CBCNV Công ty tiếp tục nêu cao ý thức trách nhiệm, giữ vững trật tự, kỷ cương; nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ; thống nhất nhận thức và hành động với quyết tâm cao, tinh thần đổi mới, năng động, thiết thực, hiệu quả; chung tay xây dựng Công ty Điện lực Hải Phòng ngày càng vững mạnh, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển chung của Thành phố Hải Phòng.

Ông Nguyễn Hữu Hưởng sinh ngày 30/7/1971, là kỹ sư điện, cán bộ trưởng thành từ đơn vị và đã kinh qua nhiều vị trí công tác như Trưởng ca Điều độ, Phó Giám đốc, Giám đốc Điện lực Dương Kinh; Trưởng phòng Quản lý đấu thầu, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng trước khi được bổ nhiệm làm Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng.

Thùy Linh

13:59:37 04-03-UTC

VHDN- Sáng ngày 1/3, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Hưởng làm chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng. Theo quyết định bổ nhiệm, ông Nguyễn Hữu Hưởng nguyên là phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện […]

Đối tác của chúng tôi