Sự kiện - chuyên đề:

Công ty Điện lực Hải Phòng thông tin về đường dây điện 22kV bắc qua sông Ruột Lợn

(VHDN)- Trước ý kiến phản ánh của chính quyền và người dân xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên, về tuyến đường điện cao thế bắc qua sông Ruột Lợn có độ cao quá thấp làm ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất, vươn khơi của bà con ngư dân tại cảng cá Mắt Rồng. Công ty Điện lực Hải Phòng đã có thông tin cụ thể về vấn đề trên.

Theo Công ty Điện lực Hải Phòng, ngày 24/10/2018, UBND xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên có văn bản số 59/UBND-VP gửi Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng đề nghị nâng cao đường dây điện cao thế đoạn ngang sông Ruột Lợn lắp đặt từ xã Lập Lễ sang đảo Vũ Yên.

Sau khi nhận được văn bản của UBND xã Lập Lễ, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng đã phối hợp với xã; đại diện Tập đoàn Vingroup kiểm tra tuyến đường dây điện. Theo đó, đường dây điện 22kV kéo ngang sông Ruột Lợn thuộc tài sản của Tập đoàn Vingroup cấp cho đảo Vũ Yên được thi công theo đúng thiết kế được các cấp thẩm quyền phê duyệt, các thông số kỹ thuật về độ cao tĩnh không của đoạn vượt sông Ruột Lợn tại thời điểm nghiệm thu công trình là 14,6m (theo văn bản 311/CĐTNĐ-QLKCHT của Cục đường thủy nội địa ngày 10-3-2017 gửi Tập đoàn Vingroup, đường dây 22kV vượt sông Ruột Lợn có chiều cao là 12m tính từ điểm thập nhất của đường dây).

Như vậy, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng khẳng định trước khi đấu nối, cấp điện trên đường dây thuộc tài sản của khách hàng, Công ty đã tuân thủ mọi quy định, quy chuẩn và thông số kỹ thuật theo đúng quy định.

Thùy Linh

12:05:54 22-11-GMT+0700

(VHDN)- Trước ý kiến phản ánh của chính quyền và người dân xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên, về tuyến đường điện cao thế bắc qua sông Ruột Lợn có độ cao quá thấp làm ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất, vươn khơi của bà con ngư dân tại cảng cá Mắt Rồng. Công […]

Đối tác của chúng tôi