Sự kiện - chuyên đề:

Công ty điện lực Phú Thọ

Quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2019

VHND: Vừa qua, Công ty Điện lực Phú Thọ đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ triển khai 6 tháng cuối. Đồng chủ trì Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Lâm – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Công ty và đồng chí Phạm Văn Chúc – Phó Giám đốc kiêm Chủ tịch Công đoàn Công ty; tham dự có 65 đồng chí là Trưởng, Phó các Phòng, Ban, đội QLVH 110kV và các Điện lực trực thuộc.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Công ty đã thực hiện tốt việc đảm bảo cấp điện ổn định phục vụ sản xuất, sinh hoạt, các hoạt động chính trị của địa phương đặc biệt là trong các dịp lễ lớn như: Tết dương lịch, Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019, nghỉ lễ 30-4 và 1-5, đảm bảo điện phục vụ lấy nước tưới tiêu vụ Đông Xuân 2018-2019, phục vụ cấp điện ổn định đợt nắng nóng kéo dài. Đánh giá kết quả SXKD trong 6 tháng đầu năm, Công ty Điện lực Phú Thọ đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ được giao như: Thương phẩm lũy kế năm 2019 thực hiện 1.262,99 Tr.kWh tăng 11,25% so với cùng kỳ năm 2018 (1.135,32 tr.kWh); đạt 46,78% so với kế hoạch giao năm của Tổng Công ty (2.700,0 Tr.kWh); Chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện đã được cải thiện đáng kể. Thời gian mất điện trung bình của khách hàng giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2018.

Ngoài ra, Công ty đã tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức trung gian, các ngân hàng để đưa ra các giải pháp cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến, tăng cường triển khai các giải pháp thu tiền điện bằng hình thức không dùng tiền mặt; tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà; tuyên truyền tới các khách hàng có sản lượng lớn để thực hiện điều chỉnh phụ tải…

Tại Hội nghị, các đơn vị trực thuộc Công ty đã thực hiện tham luận một số nội dung như: Phòng Kỹ thuật với Công tác khảo sát lập phương án kỹ thuật đầu tư cải tạo, sửa chữa lưới điện, giải pháp thực hiện để phát huy hiệu quả đầu tư; Phòng Kinh doanh với việc đánh giá kết quả thực hiện và giải pháp nâng cao giá bán điện bình quân năm 2019; Điện lực Phù Ninh và Điện lực TP Việt Trì với đánh giá kết quả thực hiện các giải pháp giảm tổn thât điện năng lưới điện hạ áp, trung áp 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm; Phòng Điều độ với Kết quả thực hiện chỉ tiêu OMS 6 tháng đầu năm, giải pháp hoàn thành chỉ tiêu OMS năm 2019; Điện lực Thanh Sơn với tham luận đánh giá tình hình sự cố lưới điện 6 tháng đầu năm, giải pháp để giảm thiểu sự cố 6 tháng cuối năm.

Sau khi nghe các ý kiến tham luận, căn cứ vào kết quả đã đạt được 6 tháng đầu năm, đồng chí Nguyễn Quang Lâm – Giám đốc Công ty đã kết luận hội nghị, đề ra một số mục tiêu chính triển khai trong 6 tháng cuối năm 2019 đó là: Quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật được Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao; đồng thời đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho tất cả các phụ tải trên toàn tỉnh Phú Thọ; tăng cường công tác ứng dụng công nghệ trong quản lý vận hành; tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, đảm bảo có đủ việc làm, tiền lương và thu nhập bình quân của người lao động tăng cao hơn so với năm trước; nghiêm túc thực hiện 3 không: Không để xảy ra tai nạn lao động, không để xảy ra sự cố, không vi phạm quy trình kinh doanh; thực hiện tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, chỉ tiêu về vận hành, chỉ tiêu quản lý hệ thống điện, đây là những chỉ tiêu pháp lệnh; duy trì 5S từ văn phòng đến lưới điện, đặc biệt là thực hiện chuẩn hóa 5S đối với các trạm 110kV…

Giám đốc Công ty Nguyễn Quang Lâm cũng hy vọng rằng, với sự quyết tâm cao độ của tập thể lãnh đạo và CBCNV, Công ty Điện lực Phú Thọ sẽ vượt khó, hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao trong năm 2019.

THÚY LIỄU – HỒNG NHUNG – PC PHÚ THỌ

13:12:48 10-08-GMT+0700

VHND: Vừa qua, Công ty Điện lực Phú Thọ đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ triển khai 6 tháng cuối. Đồng chủ trì Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Lâm – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Công […]

Đối tác của chúng tôi