Sự kiện - chuyên đề:

Công ty Gang thép Formosa Hà Tĩnh

Đón nhận Chứng nhận Tiêu chuẩn Quốc tế ISO 14001:2015 và ISO 45001:2018

VHDN: Ngày 3/12/2020, Công ty Formosa Hà Tĩnh tổ chức Lễ đón nhận chứng nhận Tiêu chuẩn Quốc tế 14001 và 45001 được trao bởi Tổ chức chứng nhận Quốc tế – Viện Tiêu chuẩn Anh Quốc (BSI).

Với tôn chỉ “nỗ lực làm tròn trách nhiệm với xã hội, sáng tạo giá trị bền vững cho chính mình”, Công ty Formosa Hà Tĩnh luôn ý thức cao về tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường và an toàn nghề nghiệp. Qua quá trình nỗ lực lâu dài, đến nay công tác quản lý về vệ sinh -an toàn lao động và bảo vệ môi trường tại nhà máy đều đã được thúc đẩy đồng đều và ổn định, hơn nữa những thành quả mà Công ty đạt được đều được các Cơ quan chức năng khẳng định và ghi nhận. Bên cạnh xây dựng những cơ chế quy định hoàn chỉnh và có tính logic để cung cấp cho nhân viên Công ty và nhà thầu tuân thủ thực hiện, giúp giảm thiểu tác động tới môi trường và rủi ro cho nhân viên khi làm việc, Công ty còn định kỳ tổ chức đào tạo, huấn luyện cho nhân viên, thực hiện kiểm tra nội bộ và tổ chức họp thảo luận,…để toàn thể nhân viên đều được tham gia thực tế các hoạt động quản lý về vệ sinh – an toàn lao động và bảo vệ môi trường, đảm bảo văn hóa an toàn lao động – bảo vệ môi trường được lan tỏa rộng rãi trong toàn Công ty.

Trong năm nay, dưới sự nỗ lực của toàn thể nhân viên, Công ty đã đồng thời nhận được 02 Chứng nhận Tiêu chuẩn quốc tế gồm ISO 14001 và ISO 4500. Điều này cho thấy phương diện quản lý về vệ sinh – an toàn lao động và bảo vệ môi trường của Công ty đã được khẳng định. Hơn nữa, không chỉ phù hợp với quy định pháp luật của Việt Nam, mà còn tiếp cận với phạm vi tiêu chuẩn quốc tế.

Tuy vậy, công tác quản lý về an toàn lao động và bảo vệ môi trường vĩnh viễn không có giới hạn nào là nhất định, “không có tốt nhất, chỉ có tốt hơn nữa”. Vì thế, tiếp tục hướng tới sự phát triển bền vững, đảm bảo an toàn cho nhân viên, nhà máy và cộng đồng chính là trách nhiệm và sứ mệnh mà Công ty cần nỗ lực, đây cũng là một phần năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Trong tương lai, Công ty Formosa Hà Tĩnh vẫn sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hành động cụ thể trong hoạt động ngăn ngừa ô nhiễm, tiết kiệm năng lượng – giảm phát thải, quản lý an toàn trong sản xuất. Đồng thời, tăng cường ý thức của nhân viên Công ty và nhà thầu đối với bảo vệ môi trường và vệ sinh- an toàn lao động, kỳ vọng sẽ đạt được mục tiêu “không tai nạn lao động, không xảy ra sự cố, không phát sinh ô nhiễm” nhằm tạo ra một môi trường kinh doanh bền vững.

Lê Nga

Chia sẻ
08:32:09 04-12-2020

VHDN: Ngày 3/12/2020, Công ty Formosa Hà Tĩnh tổ chức Lễ đón nhận chứng nhận Tiêu chuẩn Quốc tế 14001 và 45001 được trao bởi Tổ chức chứng nhận Quốc tế – Viện Tiêu chuẩn Anh Quốc (BSI). Với tôn chỉ “nỗ lực làm tròn trách nhiệm với xã hội, sáng tạo giá trị bền […]

Chia sẻ

Đối tác của chúng tôi