Sự kiện - chuyên đề:

Công ty Tuyển than Hòn Gai – VINACOMIN: Xây dựng Văn hóa doanh nghiệp từ những nét riêng

VHDN: Là một trong 2 đơn vị tuyển than chính của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV), Công ty Tuyển than Hòn Gai – Vinacomin luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Song song với đó, Công ty cũng chú trọng xây dựng chuẩn mực văn hóa dựa trên những nét văn hóa riêng biệt của Công ty, đảm bảo tính phù hợp với văn hóa TKV và đặc thù của ngành than.

 

Là trung tâm sàng tuyển, chế biến, vận chuyển và tiêu thụ cho cả vùng Hạ Long, Công ty Tuyển than Hòn Gai luôn chủ động phối hợp với các đơn vị sản xuất than trong vùng từ đó làm nên giá trị hòn than, thương hiệu và phát triển của các công ty, đóng góp vào sự phát triển bền vững của địa phương…

Trụ sở Văn phòng làm việc của Công ty Tuyển than Hòn Gai- Vinacomin – Ảnh: Huy Hoàng

Bên cạnh đó, để xây dựng ý thức tổ chức kỷ luật, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, môi trường làm việc có văn hóa; xây dựng mối quan hệ hợp tác, thân thiện giữa các thành viên trong Công ty, giữa Công ty với cấp trên và đối tác; xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân viên có đủ trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết, trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Công ty Tuyển than Hòn Gai đã ban hành Quy định về Văn hóa doanh nghiệp tại Công ty. Theo đó, quy định về các nội dung trọng tâm như thời gian làm việc; quy định đi lại trong Công ty; văn hóa làm việc; quy định tham gia các chương trình hội họp, tiếp khách; văn hóa ứng xử…

Công ty luôn quan tâm đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và phúc lợi cho người lao động; không ngừng cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo an toàn cho con người, thiết bị; duy trì tổ chức cho người lao động đi điều dưỡng, nghỉ cuối tuần cùng gia đình, thăm quan du lịch trong và ngoài nước…Công ty cũng chủ động, tích cực tham gia vào các hoạt động nhân đạo, từ thiện, ủng hộ người nghèo, đồng bào bị thiên tai, xây dựng nhà tình nghĩa, phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam Anh hùng; chăm lo gia đình thương binh, liệt sỹ. Hàng năm Công ty duy trì tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao quần chúng, đồng thời lựa chọn các nhân tố tích cực tham gia các phong trào VHTT do Tập đoàn, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, các tổ chức đoàn thể tổ chức. Qua các hoạt động VHTT Công ty có các hạt nhân là nghệ sỹ vùng mỏ, hội viên Hội VHNT thành phố Hạ Long/tỉnh Quảng Ninh, đội bóng chuyền Nữ đạt thành tích cao giải cấp quốc gia/ tỉnh,…

Công ty Tuyển than Hòn Gai – Vinacomin là một trong những đơn vị trong ngành than sớm tổ chức được nhà truyền thống, phòng đọc sách báo, truyền thanh nội bộ, xây dựng bộ sách kỷ yếu “Xây dựng và Trưởng thành”. Bên cạnh đó là giá trị con người Tuyển than Hòn Gai được lớp lớp các thế hệ xây dựng, gìn giữ và đặc biệt luôn được lưu giữ trong tình cảm mỗi con người đã từng làm việc, cống hiến tại Bến Hòn Gai, Xí nghiệp Tuyển than Hòn Gai và nay là Công ty Tuyển than Hòn Gai – Vinacomin.

Quy định Văn hóa doanh nghiệp trong Công ty là tài sản văn hóa vật chất và tinh thần, là sự kế thừa và phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc, của ngành than và của Công ty từ khi hình thành và phát triển cho đến nay. Nhờ đó, Công ty đã đóng góp một phần trong giá trị cốt lõi Văn hóa Thợ mỏ “Kỷ luật – Đồng tâm”…

 

Hữu Hiệp

(Theo Tạp chí in VHDNVN tháng 7/2024)

15:33:19 09-07-2024

VHDN: Là một trong 2 đơn vị tuyển than chính của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV), Công ty Tuyển than Hòn Gai – Vinacomin luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Song song với đó, Công ty cũng chú trọng xây dựng […]

Đối tác của chúng tôi