Sự kiện - chuyên đề:

CPTPP sẽ khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển

Khi Việt Nam gia nhập CPTPP chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội, nhưng cũng sẽ gặp phải không ít thách thức.

ĐBQH Trần Hoàng Ngân (TP HCM).

ĐBQH Trần Hoàng Ngân (TP HCM) đã chia sẻ bên hành lang Quốc hội khi Việt Nam tham gia CPTPP. Theo ông Ngân, Việt Nam là nước có mức thu nhập bình quân đầu người thấp nhất trong 11 quốc gia tham gia CPTPP, nhưng dân số lại đứng thứ 2.

– Theo ông, tham gia CPTPP những lĩnh vực, ngành nào của Việt Nam sẽ được hưởng lợi?

Cơ hội lớn với Việt Nam là thuế quan sẽ hỗ trợ cho ngành may mặc, da giầy, thực phẩm chế biến. Nhưng thách thức sẽ đến với lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt, tài chính. Một điều chúng ta phải hết sức lưu ý với CPTPP đây là một FTA tiến bộ. Tại sao lại gọi toàn diện và tiến bộ? Toàn diện ở chỗ nó không giống các FTA trước đây là chỉ bàn về vấn đề thuế, cắt giảm thuế quan, CPTPP bàn luôn vấn đề về đầu tư, dịch vụ, sở hữu trí tuệ, DNNN, người lao động, mua sắm chính phủ, DNNVV. Tức là bàn rất toàn diện. Còn tiến bộ là không phân biệt giàu, nghèo.

Do đó, hiệp định này sẽ hỗ trợ cải cách và hoàn thiện thế chế kinh tế thị trường, cũng như đối với DNNN hiện nay chúng ta đang trong quá trình cải cách, nhưng sẽ đẩy nhanh quá trình hoàn thiện thể chế đó, để đảm bảo cạnh tranh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, cũng như khuyến khích thành phần kinh tế tư nhân phát triển.

– Như ông vừa nói, việc phê chuẩn hiệp định này sẽ thúc đẩy việc hoàn thiện thể chế của Việt Nam. Vậy, trong công tác xây dựng pháp luật có gặp khó khăn, thách thức nào không để phù hợp với CPTPP?

Không có CPTPP thì chúng ta cũng vẫn đang hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, Quốc hội cũng đang bàn luận ban hành luật mới để sửa đổi các luật cũ. Việc gia nhập CPTPP sẽ thúc đẩy nhanh hơn tốc độ hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, để chúng ta có chấp hành đúng theo những gì đã ký kết với các nước CPTPP. Có một điểm lưu ý, mặc dù có 11 quốc gia, nhưng trong đó đã có tới 8 nước Việt Nam ký kết về hiệp định thuế quan. Vì vậy, khi có thêm CPTPP sẽ có cơ hội mở rộng thêm việc cắt giảm các dòng thuế nhiều hơn, từ đây sẽ tác động đến phát triển kinh tế. Theo dự báo, xuất nhập khẩu và GDP sẽ tăng sau khi Việt Nam ký kết hiệp định CPTPP.

– Tham gia CPTPP sẽ có tác động tích cực đến thuế và hải quan với Việt Nam, vậy còn các doanh nghiệp thì thế nào, thưa ông?

Như chúng ta thấy, trong 11 quốc gia thì GDP của Việt Nam là thấp hơn so với 10 quốc gia khác. Tuy nhiên, chúng ta lại có một thị trường rất tiềm năng với dân số 95 triệu dân, các nước rất quan tâm đến thị trường này. Do đó, doanh nghiệp Việt Nam sẽ gặp những thách thức nhất định, đòi hỏi doanh nghiệp phải tự nâng cao năng lực cạnh tranh và triển khai ứng dụng khoa học công nghệ để tạo ra sản phẩm có thể cạnh tranh được trên thị trường ngay tại sân nhà cũng như quốc tế. Đặc biệt với lĩnh vực nông nghiệp phải tổ chức lại sản xuất, người nông dân phải dần quen với sản xuất lớn, tổ hợp tác, HTX cũng cần có những cơ chế nhằm khuyến khích đầu tư mạnh hơn nữa vào lĩnh vực nông nghiệp. Có như vậy chúng ta mới tạo ra được sản phẩm nông nghiệp có tính cạnh tranh cao trên thị trường. Nếu không mặt hàng về chăn nuôi, nông sản, thực phẩm chắc chắn sẽ gặp trở ngại từ 11 quốc gia này.

– Theo ông, việc đầu tiên Việt Nam cần phải làm là gì sau khi chính thức gia nhập CPTPP?

Theo tôi đó là thông tin, cung cấp thông tin thật nhiều và rộng đến các doanh nghiệp để họ thấy rõ được cơ hội và thách thức khi chúng ta gia nhập vào CPTPP.

– Xin cảm ơn ông!

Theo enternews

19:45:44 01-11-GMT+0700

Khi Việt Nam gia nhập CPTPP chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội, nhưng cũng sẽ gặp phải không ít thách thức. ĐBQH Trần Hoàng Ngân (TP HCM). ĐBQH Trần Hoàng Ngân (TP HCM) đã chia sẻ bên hành lang Quốc hội khi Việt Nam tham gia CPTPP. Theo ông Ngân, Việt Nam là nước […]

Đối tác của chúng tôi