Sự kiện - chuyên đề:

Cục thuế tỉnh Nghệ An: Tiếp tục triển khai thu nộp thuế theo mã định danh

VHDN: Đây là nội dung mới được Tổng cục Thuế thông tin trong nội dung Văn bản số 1483/TCT-KK năm 2023 chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành thuế phối hợp với người nộp thuế (NNT) triển khai thực hiện. Theo đó, cơ quan thuế sẽ tiếp nhận chứng từ nộp tiền vào Ngân sách nhà nước (NSNN) có ID khoản phải nộp, xử lý bù trừ đích danh khoản phải nộp với khoản đã nộp theo ID. Đồng thời, xử lý hồ sơ đề nghị tra soát, điều chỉnh thông tin thu nộp NSNN theo ID. (Mã định danh khoản phải nộp (ID) là một dãy các ký tự được tạo trên hệ thống ứng dụng quản lý thuế của ngành thuế, có tính duy nhất cho từng hồ sơ thuế hoặc khoản phải nộp của người nộp thuế). Việc thực hiện thu nộp thuế theo mã định danh khoản phải nộp (ID) được đánh giá là sẽ có nhiều lợi ích thiết thực cho cả cơ quan thuế cũng như người nộp thuế (NNT).

 

Theo Công văn số 1483/TCT-KK, từ ngày 10/5/2023, Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Thuế bao gồm dịch vụ Thuế điện tử eTax; eTax Mobile nâng cấp chức năng cho phép người nộp thuế (NNT) tra cứu nghĩa vụ thuế, hỗ trợ sắp xếp thứ tự thanh toán theo quy định của Luật Quản lý thuế, lập Giấy nộp tiền vào NSNN theo mã ID khoản nộp. Trường hợp chứng từ không có ID khoản phải nộp, cơ quan thuế đã thực hiện tra soát hoặc cung cấp thông tin qua Cổng Thông tin điện tử (TTĐT) Tổng cục Thuế để NNT tra soát nhưng đến ngày hệ thống xử lý bù trừ nghĩa vụ thuế định kỳ hàng tháng vẫn chưa có thông tin ID khoản phải nộp thì hệ thống tiến hành xử lý bù trừ theo quy tắc hiện hành đáp ứng quy định về thứ tự thanh toán tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt tại Luật Quản lý thuế.

Việc thực hiện thu nộp thuế theo mã ID khoản phải nộp mang lại các lợi ích như: Trường hợp nộp trên Cổng TTĐT Tổng cục Thuế, NNT chỉ cần chọn ID khoản phải nộp, hệ thống tự động hỗ trợ điền thông tin liên quan lên giấy nộp tiền, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và hạn chế sai sót. ID khoản phải nộp được lựa chọn thanh toán đáp ứng quy định về thứ tự thanh toán thì được trừ nợ đích danh theo khoản NNT lựa chọn nộp. Cùng với đó, khi nộp thuế theo ID khoản phải nộp, số tiền thuế đã nộp được bù trừ nợ đích danh trong ngày cơ quan thuế nhận được chứng từ có ID chính xác. Khi NNT thực hiện nộp thuế vào NSNN theo thứ tự thanh toán quy định tại Luật Quản lý thuế, việc thanh toán theo thứ tự nhằm đảm bảo lợi ích tối đa cho NNT, tháo gỡ kịp thời các rào cản trong hoạt động do biện pháp cưỡng chế nợ thuế gây ra… Đối với khoản phải nộp liên quan nghĩa vụ tài chính về đất đai, lệ phí trước bạ phương tiện và các khoản thu khác thuộc NSNN do cơ quan thuế quản lý thu không thuộc phạm vi điều chỉnh của Điều 57 Luật Quản lý thuế thì không phải thanh toán theo thứ tự. Đối với NNT đã có tài khoản giao dịch thuế điện tử truy cập Cổng TTĐT Tổng cục Thuế để truy vấn khoản phải nộp đã được hỗ trợ sắp xếp thứ tự thanh toán.

Bên cạnh đó, Cục Thuế Nghệ An triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, triển khai thực hiện hiệu quả chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030. Cùng với đó, thực hiện điện tử hóa, số hóa các khâu trong công tác quản lý thuế; nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với công tác quản lý thuế của cơ quan thuế, góp phần tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, tạo tiền đề tăng thu ngân sách.

 

Trần Lâm Oanh

(Theo Tạp chí in VHDNVN tháng 1&2/ 2024)

10:52:13 22-01-2024

VHDN: Đây là nội dung mới được Tổng cục Thuế thông tin trong nội dung Văn bản số 1483/TCT-KK năm 2023 chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành thuế phối hợp với người nộp thuế (NNT) triển khai thực hiện. Theo đó, cơ quan thuế sẽ tiếp nhận chứng từ nộp tiền vào Ngân […]

Đối tác của chúng tôi