Sự kiện - chuyên đề:

Đà Nẵng: Báo cáo 187 quận Liên Chiểu sai sự thật, trung tâm kỹ thuật TNMT cố ý làm sai lệch hồ sơ

VHDN: Diện tích 1.106m2 hộ gia đình bà Mẫu đã kê khai đo đạc Chủ sử dụng đất năm 1996, nhưng Trung tâm kỹ thuật TNMT cố ý làm sai lệch hồ sơ lưu trữ dữ liệu đất đai, kết quả đo đạc bản đồ? Báo cáo số 187 quận Liên Chiểu sai sự thật không đúng về thời gian và nội dung của HĐKT.

Báo cáo số 187 sai thời gian và nội dung HĐKT

Báo cáo số 187/BC/UBND quận Liên Chiểu ngày 12/8/2020 do Phó Chủ tịch Nguyễn Nhường ký, báo cáo thành phố sai sự thật, không đúng với nội dung và thời gian của HĐKT. HĐKT liên kết sản xuất nước đá ký giữa Công ty 532 và ông Trần Ngọc Hiền (bố chồng bà Mẫu) vào ngày 11/11/1988, trong điều 2 và điều 6 có nội dung: Hai bên góp vốn 50/50 (mỗi bên góp 51.890.000 đ) và nếu không liên kết nữa thì đánh giá lại tài sản và chia dều 50% cho mỗi bên. Ngày 01/06/2002 ông Quý thay ông Trần Ngọc Hiền (bị bệnh) ký HĐ nhận khoán của 532 giao 50% tài sản và kinh doanh trả lãi cho 532. Ông Trần Ngọc Hiền (bố ông Quý) đã đến khai hoang trước năm 1986, đến năm 1988 mới ký HĐKT liên kết với Công ty 532, dựa trên kết quả kinh doanh hai bên liên doanh năm 1997 đến ngày 1/6/2002 chứ không phải là năm 2004 như báo cáo 187.

Quận Liên Chiểu không thể căn cứ vào hồ sơ của 532 cung cấp báo cáo sai, không đúng với bản chất của vụ việc.

Chủ sử dụng đất năm 1996

Sơ đồ, vị trí, tổng diện tích đất 46,5296 ha, khu vực đóng quân 20.5296 ha, khu vực đồi núi cao, thung lũng 26 ha.

Qua tìm hiểu, diện tích đất này của gia đình hộ bà Mẫu đã được khai báo và được chính quyền đo đạc, cho đăng ký sử dụng theo Nghị định 64/CP của Chính phủ vào năm 1996 (thửa số 18 với diện tích là 1.106m2 tại “Sổ mục kê đất”, bản đồ số 12, lập ngày 24/12/1996 của xã Hòa Khánh, huyện Hòa Vang, tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng). Trong quá trình liên kết làm ăn, hộ gia đình bà Mẫu được biết, đơn vị 532 luôn đem mác quân đội ra để nói với bố chồng và chồng bà Mẫu rằng: Thửa đất gia đình bà đang sử dụng là: “đất quốc phòng”, do đơn vị quản lý. Gia đình bà Mẫu nghe vậy nên không dám nộp thuế đất, không dám làm GCNQSDĐ tại thời điểm năm 1996. Đến nay, bà Mẫu mới biết đó là trò “lừa dân” để chiếm đất của dân làm lợi cho một số các nhân của đơn vị này.

Công văn Sở TNMT, số 1604/ STNMT-CCQLĐĐ, ngày 30/5/2019 cũng nêu rõ: “Thửa đất số 18, tờ bản đồ số 12 xã Hòa Khánh, huyện Hòa Vang (nay là phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) đã có đăng ký từ năm 1996 với tên Chủ sử dụng là “Máy nước đá” tại Sổ mục kê đất xã Hòa Khánh”.

Công văn số 770 vu khống, không có Quyết định cưỡng chế

Báo cáo số 187 theo Công văn số 770/CV-LĐ của Công ty 532 là vu khống hộ bà Mẫu đến xưởng nước đá của đơn vị để ở, xây dựng trái phép là không có căn cứ, nhưng lại không nêu ra được căn cứ, cơ sở pháp lý nào để chứng minh…, không có Quyết định cưỡng chế gia đình bà Mẫu ra khỏi đất đó?, Hộ bà Mẫu xây hầm vệ sinh trong nhà trên có mái tôn lợp trong nhà trước năm 1986 vậy tại sao phường Hòa Khánh Bắc cho là xây dựng trái phép? Hộ gia đình bà Mẫu đã làm nhà ở và sản xuất kinh doanh nước đá; có đăng ký tạm trú (KT3), có hợp đồng điện, nước và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, được chứng nhận đăng ký thuế tại quận Liên Chiểu năm 1999.

Tổng diện tích đất 46,5296 ha, 20.5296 ha khu vực đóng quân, 20.5296 ha khu vực đồi núi cao

Theo sơ đồ, vị trí đất đo: E532 của Binh đoàn 12 quản lý (có xác nhận của Sở Tài Nguyên và Môi trường theo nội dung Công văn số 138/UB-VP ngày 10/01/2004 của UBND thành phố Đà Nẵng) thống nhất để Lữ đoàn 532 “tạm quản lý” phần diện tích đất ngoài 05 (năm) ha, đồi núi để làm doanh trại. Tổng diện tích đất 46,5296 ha, khu vực đóng quân, kho tàng, trạm xưởng 20.5296 ha, khu vực đồi núi cao, thung lũng, khe suối đã được trồng cây xanh bảo vệ môi trường 26 ha, cộng lại là 46,5296 ha. Công ty 532 đã mở rộng phạm vi quản lý lên 46,5296 ha tận dụng hình đồi gò đồi quanh khu doanh trại 532 để lấy đất san nền cho các công trình xây dựng. Tại Công văn 138 không có nêu đến thửa đất 18 Chủ sử dụng đất máy nước đá nằm trong 465296.0 m2. Năm 2011 theo Bản đồ đo vẽ khu đất riêng biệt của Công ty 532, được Chủ tịch UBND thành phố, Sở xây dựng, Sở TNMT, UBND quận Liên Chiểu ký đóng dấu, riêng biết với khu dân cư tổ 58 phường Hòa Khánh Bắc.

Trung tâm KTTNMT cố ý làm sai lệch hồ sơ lưu trữ dữ liệu… đất đai?

Công văn số 718/ TTKTTNMT-QHLTXLHS, ngày 06/6/2019, do ông Giám đốc Nguyễn Đình Nam ký của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường có nội dung cung cấp thông tin cho báo chí là không đúng tên của Tạp chí. Tạp chí Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam chứ không phải Tạp chí Doanh nghiệp Việt Nam. Nội dung Công văn số 718 cung cấp thông tin như sau: Căn cứ Tọa độ các đỉnh thửa đất của Lữ đoàn 532 mà trước đây Trung tâm kỹ thuật và thông tin lưu trữ địa chính đã đo vẽ xác lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất ngày 12/6/1998 với tổng diện tích là 46.529m2 và bản đồ 64/CP xã Hòa Khánh (nay là phường Hòa Khánh Bắc) sau khi lồng ghép thì thửa đất số 18, tờ bản đồ số 12 nằm trong phạm vi diện tích 46.529m2.

Điều đáng nói là, Công văn số 718 của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường đã cố ý làm sai lệch hồ sơ lưu trữ, dữ liệu… đất đai, kết quả đo đạc bản đồ số 12 năm 1996 đo vẽ theo Nghị định số 64/CP đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, tại hồ sơ kỹ thuật thửa đất, ngày 12/08/1998 không có nêu đến thửa đất số 18 chủ sử dụng đất “máy nước đá” sổ mục kê nằm trong 465296.0 m2.

Vì sao những văn bản như: Sơ đồ, vi trí đất 532 có ý kiến của Sở TNMT, Tờ trình xác định diện tích 532, hồ sơ kỹ thuật thửa đất 532, diện tích tính theo tọa độ 46,52960 m2… Công văn 138 thành phố V/v Xác nhận về quản lý sử dụng đất gửi Binh đoàn 12 lại trở thành “giấy lộn”? Đằng sao vụ việc này có điều gì khuất tất? Việc quận Liên Chiểu và Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường cố ý “phớt lờ” những văn bản của Sở TNMT, thành phố đã ban hành chỉ đạo trước đó? Điều “mâu thuẫn” ở đây là hộ gia đình bà Mẫu đã đăng ký chủ sử dụng đất vào năm 1996, đến ngày 10/1/2004 Công văn 138/UBND thành phố Đà nẵng mới xác nhận tạm quản lý mở rộng thêm cho 533 là 46,53 ha vào năm 2004 sau này. Vậy sau khi lồng ghép được cơ quan nào đã phê duyệt? Cơ sở nào? Căn cứ nào? Bản đồ 64/CP là bản đồ gì? Ngoài ra thửa số 18, có điều bất hợp lý là tại sao những thửa liền kề thửa số 18 từ thửa số 4 đến thửa 24 sổ mục kê đã có chủ sử dụng còn lại tại sao không nằm trong 46,5290 m2, mà chỉ có thửa số 18 duy nhất lại nằm trong 46,5290 m2? Việc này đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến quyền và lợi ích hợp pháp của hộ gia đình bà Mẫu. Thực quá phi lý! Nếu thực sự đất hộ bà Mẫu đang nằm trong 46,5290 m2, thì phải có giấy tờ, chứng cứ, tài liệu để chứng minh theo quy định của Nhà nước, pháp luật.

Đề nghị UBND thành phố Đà Nẵng, Sở TN&MT, cơ quan chuyên môn Sở, UBND quận Liên Chiểu rà soát lại tất cả hồ sơ, văn bản liên quan một cách nghiêm minh, đồng thời cần quan tâm xem xét giải quyết kịp thời theo đúng quy định pháp luật, để bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Lê Hùng

 

22:06:35 09-09-GMT+0700

VHDN: Diện tích 1.106m2 hộ gia đình bà Mẫu đã kê khai đo đạc Chủ sử dụng đất năm 1996, nhưng Trung tâm kỹ thuật TNMT cố ý làm sai lệch hồ sơ lưu trữ dữ liệu đất đai, kết quả đo đạc bản đồ? Báo cáo số 187 quận Liên Chiểu sai sự thật […]

Đối tác của chúng tôi