Sự kiện - chuyên đề:

Đà Nẵng: Quận Liên Chiểu, khát vọng phát triển kinh tế

VHDN: Năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng, đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ Đại hội lần thứ VI Đảng bộ Quận ủy quận Liên Chiểu TP. Đà Nẵng, là năm có cơ hội, thuận lợi đến với quận từ nỗ lực tăng trưởng phát triển kinh tế – xã hội thông qua việc việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các dự án lớn, trọng điểm; triển khai, được định hướng sẽ trở thành đô thị văn minh, hiện đại, là trọng điểm về du lịch, dịch vụ, thương mại, tài chính và kinh tế biển, khát vọng phát triển kinh tế của thành phố cụ thể hóa Nghị quyết 10-NQ/TU của Thành ủy.

Bí thư quận Liên Chiểu Nguyễn Hà Bắc

Để trở thành đô thị văn minh, hiện đại, trong giai đoạn 2022-2025, Liên Chiểu phối hợp các sở, ngành triển khai đầu tư và đưa vào khai thác đối với 08 dự án thành phần thuộc Đề án xây dựng “Quận thông minh”: Dự án quan trắc môi trường; Dự án Lớp học thông minh; Dự án hệ thống Giáo dục thông minh; Dự án Camera giám sát giao thông; Dự án Camera giám sát an ninh trật tự; Dự án Camera giám sát đỗ xe; Dự án cơ sở dữ liệu chuyên ngành; Dự án ứng dụng di động thông minh. Định hướng đến năm 2030 sẽ triển khai đầu tư và đưa vào khai thác đối với các dự án thành phần còn lại của Đề án.

Tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng, kết nối quận với các địa phương và khu vực; kêu gọi đầu tư các dự án trung tâm thương mại, dự án trung tâm thể thao… Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích Hải Vân Quan, được mệnh danh là “Đệ nhất hùng quan” – Cửa ải có vị trí chiến lược quan trọng về an ninh quốc phòng là Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia. Hiện nay, Liên Chiểu có 15 di tích được xếp hạng cấp thành phố.

Ban Thường vụ Quận ủy tập trung triển khai thực hiện chủ đề năm 2022 “Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội, đẩy mạnh công tác giải tỏa đền bù trên địa bàn quận”. Kinh tế quận có nhiều chuyển biến tích cực hơn so với cùng kỳ năm trước. Tình hình hoạt động sản xuất công nghiệp phục hồi tích cực, kinh doanh của các doanh nghiệp cơ bản ổn định trở lại. Giá trị tăng thêm ngành công nghiệp (theo giá so sánh 2010) ước thực hiện năm 2022 khoảng 5.034 tỷ đồng, tăng 3,5% so với năm 2021. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước thực hiện năm 2022 đạt 5,098 tỷ đồng, trong đó doanh thu bán lẻ đạt 3,103 tỷ đồng tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước.

Công tác quản lý, điều hành ngân sách, kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tính đến ngày 22/12/2022, thu đạt 546 tỷ đồng, vượt 38% dự toán TP giao, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2021; đạt 570 tỷ, vượt 44,6%. Chỉ đạo quản lý, điều hành chặt chẽ, triệt để tiết kiệm, cắt giảm, giãn các khoản chi chưa cần thiết ưu tiên đáp ứng các nhiệm vụ cấp bách phát sinh về phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, đảm bảo an sinh xã hội. Tổng chi ngân sách thường xuyên là 510,486 tỷ đồng/512,841 tỷ đồng đạt 99,54%.

Đặc biệt, về lĩnh vực văn hoá-xã hội, nỗ lực nâng cao đời sống nhân dân. Quận ủy, UBND quận đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, quan tâm thực hiện hỗ trợ các gia đình chính sách, đối tượng xã hội, hộ nghèo. Đã hoàn thành 100% kế hoạch việc hỗ trợ 53 hộ chính sách người có công có nhà ở xuống cấp nặng cần được hỗ trợ kinh phí xây mới và sửa chữa với tổng kinh phí 1,76 tỷ đồng. Ban hành Nghị quyết về công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn quận, hướng dẫn xét chọn 117 hộ nghèo có hoàn cảnh đặt biệt khó khăn giai đoạn 2022-2025; số hộ nghèo đa chiều còn sức lao động cuối năm còn 1767 hộ/1500 hộ, tỷ lệ 3,11%. Triển khai các giải pháp giải quyết việc làm, giải quyết 4.370/6.000 lao động, đạt tỷ lệ 72,8% kế hoạch được giao. Thực hiện tốt công tác hỗ trợ các đối tượng khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 với tổng số kinh phí thực hiện hỗ trợ 48,485 tỷ đồng theo quy định của Trung ương, Thủ tướng, thành phố. Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm được triển khai có hiệu quả. Công tác bảo trợ xã hội, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội, quản lý đối tượng ma túy, mại dâm được tăng cường. Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ; chỉ đạo tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP.

Trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành Điều lệ Đảng được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Quận ủy thực hiện Kế hoạch công tác của Đoàn Kiểm tra Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. Thực hiện quy trình thi hành kỷ luật của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. Chỉ đạo giải quyết theo đúng quy định các đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền của quận. Rà soát, đôn đốc việc thực hiện các ý kiến chỉ đạo, kết luận của Ban Thường vụ Quận ủy, Thường trực Quận ủy; đôn đốc các địa phương, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhất là việc thực hiện Nghị quyết 03 của Quận ủy về nâng cao hiệu lực, hiệu quả, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn quận năm 2021 và những năm tiếp theo. Thực hiện tốt Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Quận ủy năm 2022 với 08 đoàn kiểm tra, giám sát tại 15 đơn vị (đạt 100% chương trình công tác năm) (Phụ lục 2); thi hành kỷ luật 12 đảng viên. Thành lập Đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Quận ủy làm trưởng đoàn đối với Đảng ủy phường Hòa Minh về xây dựng nhà trái phép tại tổ 130. Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát của Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy; Kế hoạch thực hiện Kết luận số 34-KL/TW ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030.

Trao đổi với PV, Bí thư Quận ủy ông Nguyễn Hà Bắc cho biết: “Quận Liên Chiểu có vị trí đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của thành phố trong thời gian đến; phải xây dựng và phát triển quận Liên Chiểu trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp xanh, trung tâm logistics, đô thị thông minh với dịch vụ công nghệ thông tin, dịch vụ du lịch, giáo dục, y tế có chất lượng cao, là động lực kinh tế phía Bắc và khu vực phòng thủ bảo đảm quốc phòng, an ninh cho thành phố Đà Nẵng”.

Có thể khẳng định rằng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Liên Chiểu đang có những tiền đề hết sức vững chắc để tiếp tục phát triển. Sự đồng thuận của nhân dân, tinh thần cầu thị, lắng nghe của chính quyền sẽ là một trong những yếu tố tiên quyết để Liên Chiểu bứt phá đi lên với vai trò vừa là cực phát triển mới của thành phố vừa đảm bảo quốc phòng, an ninh cho Tổ quốc.

                                                                                                                                   Lê Hùng

14:36:05 26-12-GMT+0700

VHDN: Năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng, đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ Đại hội lần thứ VI Đảng bộ Quận ủy quận Liên Chiểu TP. Đà Nẵng, là năm có cơ hội, thuận lợi đến với quận từ nỗ lực tăng trưởng phát triển kinh tế – xã hội thông […]

Đối tác của chúng tôi