Sự kiện - chuyên đề:

Đà Nẵng: Xã Hòa Tiến phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2020

VHDN:Về Hòa Tiến (huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) trong những ngày này, chúng tôi được chứng kiến một không khí sôi nổi, một tinh thần quyết tâm rất cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã trong việc thực hiện xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Ông Ngô Ngọc Trúc, Chủ tịch UBND xã cho biết, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XD NTM), thời gian qua địa phương đã đạt được nhiều kết quả hết sức quan trọng, qua đó thể hiện sự quan tâm hỗ trợ của các cấp, các ngành từ Trung ương, thành phố và huyện Hòa Vang, đặc biệt là sự đồng thuận, chung sức đóng góp của nhân dân toàn xã, của cả hệ thống chính trị và con em quê hương Hòa Tiến. Xã Hòa Tiến được công nhận xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2010-2013 tại Quyết định số 2349/ QĐ-UBND ngày 15/4/2014 và công nhận xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2014-2018 tại Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 14/01/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng. Hiện nay, Hòa Tiến đang tập trung, tranh thủ mọi nguồn lực, phấn đấu hoàn thành và đạt chuẩn NTM nâng cao theo Bộ tiêu chí của thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 3904/QĐ-UBND ngày 06/9/2018. Qua rà soát đánh giá và đối chiếu với Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2018-2020 của UBND thành phố thì đầu năm 2020 xã Hòa Tiến đạt 16/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao, đạt 84,21%.

Trên cơ sở rà soát, đánh giá thực trạng, UBND xã đã tranh thủ sự hỗ trợ của các ngành có liên quan xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể để thực hiện hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, đồng thời nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, nhất là các tiêu chí liên quan đến cảnh quan, môi trường. Phấn đấu đến thời điểm đánh giá của cấp trên, xã sẽ đạt chuẩn NTM nâng cao theo quy định (dự kiến thời gian đánh giá thẩm định vào tháng 10/2020).

Về nguyên nhân giúp Hòa Tiến đạt được những kết quả trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về XD NTM trong thời gian qua, đặc biệt trong giai đoạn XD NTM nâng cao hiện nay thì có nhiều nguyên nhân, trong đó cốt yếu phải phát huy được vai trò chủ thể của người dân, sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lý điều hành của chính quyền địa phương, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị; đặc biệt là sự chung sức, đồng lòng của nhân dân, phát huy tối đa dân chủ ở cơ sở, tăng cường kiểm tra, giám sát của hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với các vấn đề có liên quan đến XD NTM. Đến nay qua hai giai đoạn, xã Hòa Tiến luôn là địa phương đi đầu trong công cuộc triển khai thực hiện chương trình, được Trung ương và thành phố công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (cuối năm 2013 và năm 2018).

Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, ông Ngô Ngọc Trúc cũng cho rằng, đối với tiêu chí về giao thông nông thôn và vệ sinh môi trường nông thôn, qua đánh giá, Hòa Tiến là đạt so với quy định xã đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2018-2020; tuy nhiên, đối với hệ thống mạng lưới giao thông nông thôn của Hòa Tiến hiện nay do được đầu tư từ nhiều năm trước nên có một số tuyến xuống cấp cần phải nâng cấp, đồng thời mở rộng nền đường để phục vụ và đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại của nhân dân trong điều kiện xã hội phát triển theo hướng đô thị như hiện nay. Bên cạnh đó địa phương cũng đã khảo sát, lập phương án đề nghị đầu tư mới một số tuyến giao thông trục chính để kết nối giao thông thuận tiện, đảm bảo chất lượng, đồng bộ về hạ tầng, cảnh quan, nhất là các tuyến giao thông ô tô đến trung tâm xã. Một số tuyến giao thông quan trọng đi qua địa bàn có thể kết nối với hệ thống mạng lưới giao thông nông thôn của địa phương.

Với tiêu chí về vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn, được xác định là một nội dung hết sức quan trọng cần tập trung giữ vững và nâng cao, tạo nếp sống văn hóa, văn minh nông thôn, cải tạo môi sinh, môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Trên cơ sở đó, bên cạnh việc tuyên truyền làm chuyển biến nhận thức và hành động của người dân trong công tác bảo vệ môi trường, chăm sóc, tôn tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, UBND xã cũng tranh thủ sự đầu tư của cấp trên, huy động nhân dân tham gia hưởng ứng tích cực các hoạt động bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh nông thôn thông qua các phong trào như: Ngày Chủ nhật xanh – sạch – đẹp; Thanh niên Hòa Tiến tình nguyện bảo vệ môi trường; Nông dân Hòa Tiến nói không với cắm bao ni lông đuổi chuột trên đồng ruộng; Phụ nữ Hòa Tiến nói không với bao ni lông và rác thải nhựa; Câu lạc bộ Môi trường các Chi hội Cựu chiến binh của xã. Các mô hình bảo vệ môi trường như: Mỗi hố rác- một cây xanh, bi bê tông thu gom bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật trên các cánh đồng, điểm chứa rác thân thiện môi trường, các phong trào xây dựng “Trường học xanh”,… xây dựng các tuyến đường kiểu mẫu, văn minh, các tuyến đường hoa, trồng cây xanh tại các khu dân cư, các tuyến đường, tăng cường tần suất thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt đến nơi xử lý, hướng dẫn phân loại rác thải tại nguồn phát sinh, trang bị và cấp phát các thiết bị thu gom, xử lý rác thải đến các Tổ dân cư và gia đình hộ dân thông qua các mô hình của các Hội, đoàn thể. “Từ nay đến hết năm, thời gian không còn nhiều, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, UBND xã, sự vào cuộc của các đoàn thể, sự đồng tâm nhất trí của nhân dân, chúng tôi sẽ sớm hoàn thành các chỉ tiêu XDNTM nâng cao trong năm 2020”, ông Ngô Ngọc Trúc – Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến khẳng định.

Lê Hùng

 

 

14:12:10 13-07-UTC

VHDN:Về Hòa Tiến (huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) trong những ngày này, chúng tôi được chứng kiến một không khí sôi nổi, một tinh thần quyết tâm rất cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã trong việc thực hiện xây dựng nông thôn mới của địa phương. Ông Ngô Ngọc Trúc, […]

Đối tác của chúng tôi