Sự kiện - chuyên đề:

Đại biểu Quốc hội: Làm rõ căn cứ cấp đất để doanh nghiệp xây chùa

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Kim Thúy chất vấn Bộ Tài chính về căn cứ cho việc cấp hàng ngàn ha đất tại Ninh Bình, Hà Nam, Thái Nguyên, Hải Phòng…để doanh nghiệp xây chùa cũng như việc tính giá đất được thực hiện ra sao?

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Kim Thúy
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Kim Thúy

Cụ thể, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Kim Thúy (đoàn Đà Nẵng) đã có chất vấn Bộ Tài chính về căn cứ cho việc cấp hàng ngàn ha đất tại Ninh Bình, Hà Nam, Thái Nguyên, Hải Phòng… để doanh nghiệp xây chùa? Việc xây chùa có nằm trong quy hoạch sử dụng đất không? Việc giao đất được tính giá như thế nào?

Về nội dung này, Bộ Tài chính vừa có công văn trả lời. Với quy định của pháp luật về việc giao đất, cho thuê đất, Bộ Tài chính cho biết: Theo Luật Đất đai năm 2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì giúp Chính phủ trong việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia.

Theo Nghị định số 36 của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Còn theo quy định tại Nghị định số 79 của Chính phủ thì Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch có trách nhiệm quản lý nhà nước về di sản văn hóa, khu du lịch, kinh doanh du lịch.

Từ cơ sở trên, Bộ Tài chính khẳng định, căn cứ cho việc cấp đất tại các địa phương trên để doanh nghiệp xây chùa theo chất chất vấn của đại biểu thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Về việc tính giá giao đất, Bộ Tài chính viện dẫn Luật Đất đai năm 2013 quy định: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất đối với đất sử dụng vào mục đích công cộng là di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh không nhằm mục đích kinh doanh, cơ cở tôn giáo sử dụng đất thuộc chùa, nhà thờ, nhà nguyện, thánh thất, thánh đường, niệm phật đường, tu viện, trường đào tạo riêng của tôn giáo, tụ sở của tổ chức tôn giáo, các cơ sở khác của tôn giáo được Nhà nước cho phép hoạt động…

Vì vậy, đối với đất sử dụng vào mục đích công cộng là di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh nhằm mục đích kinh doanh thì Nhà nước thu tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số 46 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. “Giá đất cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định sát với giá thị trường; trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thì giá đất tính thu tiền thuê đất là giá trúng đấu giá; thời điểm tính thu tiền thuê đất là thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định cho thuê đất”, Bộ Tài chính nêu rõ.

Theo TPO

14:08:01 05-08-GMT+0700

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Kim Thúy chất vấn Bộ Tài chính về căn cứ cho việc cấp hàng ngàn ha đất tại Ninh Bình, Hà Nam, Thái Nguyên, Hải Phòng…để doanh nghiệp xây chùa cũng như việc tính giá đất được thực hiện ra sao? Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Kim Thúy […]

Đối tác của chúng tôi