Sự kiện - chuyên đề:

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20 thành công tốt đẹp

Ngày 12-10, Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Quang cảnh Lễ khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Cùng dự, có các đồng chí: Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Uông Chu Lưu, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên qua các thời kỳ, đại diện các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động và 350 đại biểu đại diện hơn 93 nghìn đảng viên toàn Đảng bộ.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, với sự đoàn kết, nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc của tỉnh, Thái Nguyên đã thực hiện đạt và vượt tất cả 19 chỉ tiêu do Đại hội lần thứ 19 đề ra, trong đó có 14 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức, cụ thể là tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân đạt hơn 11%/năm; quy mô kinh tế đạt gần 121 nghìn tỷ đồng, tăng 1,9 lần, thu ngân sách nhà nước tăng gấp 2,1 lần so năm 2015, quy mô giá trị sản xuất công nghiệp đứng thứ tư cả nước; cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh với tỷ trọng công nghiệp – xây dựng và dịch vụ chiếm 90%.

GRDP bình quân đạt 90 triệu đồng/người, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,1%; đô thị hóa phát triển mạnh với tỷ lệ đạt 32%, diện mạo nông thôn có chuyển biến tích cực với 72% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quốc phòng được củng cố. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Phạm Bình Minh ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã đoàn kết một lòng, bản lĩnh vững vàng, xiết chặt kỷ cương, có nhiều cách làm sáng tạo; chỉ đạo, điều hành có trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn những khâu đột phá trong phát triển kinh tế – xã hội nên đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đề ra, làm thay đổi  diện mạo của tỉnh, mang lại cho tỉnh nhiều nguồn lực mới, tạo tiền đề thuận lợi cho phát triển của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung trong giai đoạn tiếp theo.

Để Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực trung du, miền núi phía bắc và vùng Thủ đô Hà Nội vào năm 2030, đồng chí Phạm Bình Minh đề nghị, Đảng bộ tỉnh cần nhận thức đúng về tình hình và bối cảnh chung, xác định rõ tiềm năng, lợi thế của địa phương, lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo bước chuyển biến mới trong phát triển kinh tế – xã hội.

Cần chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, nhất là hội nhập kinh tế quốc tế để thu hút thêm nguồn lực, nâng cao sức mạnh tổng hợp, huy động tiềm năng của toàn xã hội.

Cụ thể, tỉnh cần tận dụng tốt cơ hội cách mạng công nghiệp lần thứ tư và xu hướng chuyển dịch đầu tư đang diễn ra trên thế giới, đẩy mạnh thu hút và phát huy vai trò của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lớn để phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, tạo lan tỏa tích cực; ưu tiên thu hút các loại hình công nghiệp mũi nhọn, công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ, công nghiệp điện tử, thông tin, chế biến sâu các kim loại quý; liên kết chặt chẽ giữa khu vực đầu tư nước ngoài và khu vực dân doanh, phát triển doanh nghiệp nội địa và nâng cao năng lực tham gia vào chuỗi sản xuất đối với cộng đồng doanh nghiệp trong nước.

Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao tặng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội của tỉnh, quan tâm công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch. Xác định rõ vai trò, vị trí của Thái Nguyên trong vùng kinh tế trọng điểm phía bắc, vùng Thủ đô Hà Nội, tận dụng tốt lợi thế đường vành đai 5 vùng Thủ đô Hà Nội, đường cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên, tiếp tục đầu tư kết nối với các tỉnh Việt Bắc, sân bay quốc tế Nội Bài; coi trọng việc liên kết vùng để tạo động lực phát triển, xây dựng Thái Nguyên phát triển nhanh, bền vững, có kết cấu hạ tầng đồng bộ.

Tiếp tục tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Sản xuất nông nghiệp an toàn, nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao. Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Thực hiện hợp tác liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và nông hộ trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Giữ vững và nâng cao thương hiệu “Trà Thái Nguyên”. Xây dựng kết cấu hạ tầng Khu nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Thái Nguyên, coi đây là mũi nhọn kinh tế của tỉnh.

Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Triển khai đồng bộ các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các tỉnh trong vùng và cả nước.

Không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Quan tâm lãnh đạo công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm, nhất là đối với nhân lực ở nông thôn, miền núi, vùng triển khai các dự án đầu tư; thực hiện tốt chủ trương phát triển nhà ở cho công nhân, người lao động có thu nhập thấp; các chế độ, chính sách đối với người có công, đồng bào dân tộc, vấn đề an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững.

Cần tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân. Kết hợp chặt chẽ quốc phòng, an ninh với kinh tế; xây dựng lực lượng vũ trang, nhất là lực lượng quân sự địa phương vững mạnh toàn diện. Chủ động xử lý tốt các mối quan hệ dân tộc, tôn giáo, quản lý lao động nhập cư, bảo đảm ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; phát hiện và xử lý kịp thời mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trọng tâm là việc sửa chữa, khắc phục những yếu kém, khuyết điểm đã được chỉ ra trong nhiệm kỳ; gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi đôi với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng; đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể từ cấp tỉnh đến cơ sở, thực hiện tốt chế độ lãnh đạo tập thể, đi đôi với phát huy sự chủ động, sáng tạo, trách nhiệm và nêu gương của người đứng đầu.

Đồng chí Phạm Bình Minh yêu cầu các đại biểu dự Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn, bầu các đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, năng lực vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 20. Đồng thời, sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu, xứng đáng cho ý chí và nguyện vọng của Đảng bộ dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020 – 2025, sẽ tiếp tục làm việc đến ngày 13-10.

Theo Nhân Dân

09:26:09 15-10-GMT+0700

Ngày 12-10, Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Cùng dự, có các đồng […]

Đối tác của chúng tôi