Sự kiện - chuyên đề:

Đại Phong – Đại Lộc – Quảng Nam : Quyết tâm giữ vững tiêu chí nông thôn mới

VHDN:Trở lại Đại Phong vào những ngày tháng 8 này, thật ngỡ ngàng trước sự đổi thay, phát triển nhanh chóng của vùng quê thanh bình và giàu đẹp.

6 tháng đầu năm 2019, mặc dù còn nhiều khó khăn, biến động do thiên tai, dịch bệnh…, nhưng dưới sự lãnh  đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự đoàn kết thống nhất và sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, nên kinh tế – xã hội của xã Đại Phong có nhiều khởi sắc.

Công tác xây dựng Đảng là một trong những nhiệm vụ được Đảng ủy quan tâm hàng đầu và thực hiện xuyên suốt. Đây cũng là tiền đề vững chắc tạo nên sự thành công của Đảng bộ xã Đại Phong trong năm qua trên các lĩnh vực. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân được quan tâm thực hiện tốt, tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động trong nội bộ, củng cố thêm niềm tin của nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền địa phương. Kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019 là minh chứng cụ thể: Sản xuất nông nghiệp, tổng giá trị ước đạt 35,47/50,80 tỷ đồng. Tổng sản lượng lương thực có hạt vụ đông xuân 2018-2019 là 1.475 tấn/3.020,0 tấn đạt 48,84% so với kế hoạch huyện giao và nghị quyết (trong đó màu quy thóc 105 tấn); năng suất cây lúa bình quân đạt 68,5 tạ/ha; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng một số công trình giao thông, thủy lợi nội đồng; tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; thường xuyên tổ chức hội thảo, tập huấn kỹ thuật, định hướng cho nhân dân chọn giống, mô hình sản xuất có chất lượng. Xã đã được đầu tư xây dựng các công trình được khang trang, giao thông nông thôn đã được bê tông hóa 100%; 100% hộ dân trên địa bàn xã đã có điện lưới quốc gia. Các loại hình thương mại, dịch vụ ngày càng phát triển đa dạng, phong phú, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng và phục vụ sản xuất.

Cùng với việc tập trung phát triển kinh tế, Đảng bộ, chính quyền xã Đại Phong luôn coi trọng việc nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, lấy văn hóa làm nền tảng để thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Công tác giáo dục – đào tạo được quan tâm, chất lượng giáo dục đi vào chiều sâu, cơ sở vật chất trường lớp được đầu tư nâng cấp, đáp ứng tốt hơn công tác dạy và học. Tổng số học sinh của 3 bậc học (THCS,TH,MN) năm học 2018- 2019 là 1.534 em. Tiếp tục duy trì trường chuẩn Quốc gia 5 năm đối với 3 trường, Trường mầm non đang hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị cấp trên thẩm định chất lượng giáo dục mức 3 và công nhận trường chuẩn Quốc gia mức 2. Công tác giao quân đạt 100% chỉ tiêu giao; công tác chính sách, an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, dân số – KHHGĐ và vệ sinh ATTP tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt. Bảo hiểm xã hội toàn xã đạt 98%, khám dự phòng 1942 trường hợp. Qua bình xét theo chuẩn đa chiều, đến nay số hộ nghèo trên địa bàn có 7 hộ đăng kí thoát nghèo, 14 hộ đăng kí thoát cận nghèo. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới” được duy trì và phát triển.

Quán triệt Chỉ thị số 27 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VIII) về xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, nhân dân chấp hành tốt các Quy ước, hương ước địa phương triển khai, nhờ đó đã góp phần nâng tỉ lệ hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa của xã ngày càng tăng, năm sau cao hơn năm trước. Nhờ thực hiện đạt các nội dung, chương trình công tác nêu trên đã giúp cho xã Đại Phong duy trì và giữ vững 19 tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Chỉ đạo xây dựng phương án tiếp tục triển khai thực hiện các tiêu chí xây dụng khu dân cư nông thôn kiểu mới tại các thôn.

Với những thành quả đã đạt được, tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ xã, sự điều hành của chính quyền địa phương và sự cố gắng nỗ lực của các ban ngành, đoàn thể, các thôn và sự đồng lòng của toàn thể nhân dân, năm 2019 này, xã Đại Phong sẽ hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế – xã hội đã đề ra, góp phần xây dựng quê hương đẹp về văn hóa, vững về kinh tế, mạnh về quốc phòng an ninh.

Ngô Văn Minh

 

 

19:17:40 10-08-UTC

VHDN:Trở lại Đại Phong vào những ngày tháng 8 này, thật ngỡ ngàng trước sự đổi thay, phát triển nhanh chóng của vùng quê thanh bình và giàu đẹp. 6 tháng đầu năm 2019, mặc dù còn nhiều khó khăn, biến động do thiên tai, dịch bệnh…, nhưng dưới sự lãnh  đạo, chỉ đạo sâu sát […]

Đối tác của chúng tôi