Sự kiện - chuyên đề:

Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Tuổi trẻ phải nỗ lực để làm nên những “Điện Biên Phủ” trong mọi lĩnh vực

VGDN: Ngày 7 tháng 5 năm 1954 đã đi vào lịch sử dân tộc Việt Nam bằng chiến thắng Điện Biên Phủ vĩ đại. 64 năm đã trôi qua nhưng âm vang Điện Biên vẫn sống động mãi trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Nhân dịp kỷ niệm 64 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2018), Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam xin gửi tới bạn đọc hồi ức của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (được ghi tại thời điểm kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ – 2004) về vai trò của tuổi trẻ trong chiến dịch Điện Biên Phủ, cũng như những lời nhắn nhủ của Đại tướng đối với thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp

 Sức trẻ có thể “dời non lấp biển”

Trong buổi trò chuyện với người viết, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho rằng, chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến thắng của toàn dân tộc và thanh niên là lực lượng xung kích làm nên chiến thắng đó: “Chiến thắng Điện Biên Phủ vĩ đại nói riêng và chiến thắng trên các chiến trường Đông – Xuân năm 1953 – 1954 nói chung là chiến thắng của cả dân tộc, của toàn dân, toàn quân dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng của Bác Hồ, song cũng có thể nói đó là chiến thắng của thanh niên, của tuổi trẻ Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Bởi vì tuyệt đại đa số cán bộ chiến sĩ tham gia chiến dịch Điện Biên đều là thanh niên. Lúc bấy giờ  thanh niên được Đảng giáo dục giác ngộ tinh thần yêu nước: “Thà hi sinh tất cả chứ không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”; “Không có gì quí hơn độc lập tự do”; thanh niên đã vượt qua  bao khó khăn gian khổ từ  làm nên những con đường Tuần Giáo vào Điện Biên, những con đường trên sườn núi xung quanh Điện Biên Phủ để cơ động pháo. Rồi việc kéo pháo vào đã gian khổ nhưng khi ta thay đổi cách đánh chuyển từ “đánh nhanh thắng nhanh” trong ba đêm hai ngày sang “đánh chắc tiến chắc” trong 56 ngày đêm thì việc rút quân ra, kéo pháo ra còn gian khổ hơn nhiều, nhưng do có tinh thần chấp hành mệnh lệnh cao, lệnh phát ra là những người lính trẻ  răm rắp tuân theo nên chúng ta đã thành công. Rất nhiều những tấm gương thanh niên anh hùng đã xuất hiện, như: anh hùng Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai, anh hùng Tô Vĩnh Diện lấy thân mình cứu pháo, Bế Văn Đàn lấy thân làm giá súng…”.

Theo Đại tướng, trong đánh giặc cũng như trong mọi công việc  thì  ý chí quyết tâm nêu cao tinh thần “Quyết chiến, quyết thắng” là quan trọng nhất, nhưng cũng phải thông minh sáng tạo, mưu trí, phải biết đánh mới làm nên chiến thắng. “Lúc bấy giờ tôi 43 tuổi vẫn thấy mình rất thanh niên và cho đến bây giờ đã nhiều tuổi nhưng tinh thần vẫn trẻ. Tuổi trẻ thì như Bác Hồ đã nói là mùa xuân của cuộc đời, sức trẻ có thể dời non lấp biển”, Đại tướng cho biết.

Xung kích trong những nhiệm vụ khó khăn

Nói về vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho rằng, thanh niên phải xung kích trong những nhiệm vụ khó khăn nhất, phải có vai trò tiên phong cùng với các tầng lớp nhân dân khác để đưa đất nước ta tiến nhanh hơn, mạnh hơn, vững chắc hơn, bắt kịp các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới: “Thanh niên bây giờ như  Đảng ta và Bác Hồ đã nói là chủ nhân tương lai của đất nước. Trước đây thanh niên đã cùng toàn dân tộc làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Ngày nay tình hình trong nước cũng như quốc tế có nhiều thay đổi lớn, nhiệm vụ của toàn Đảng và toàn dân ta nặng nề hơn, lớn lao hơn thì nhiệm vụ của thanh niên cũng hết sức nặng nề và cực kỳ quan trọng. Thanh niên phải theo dõi tình hình thực tiễn của đất nước và thế giới, nắm vững hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng đất nước giàu mạnh và bảo vệ vững chắc Tổ quốc XHCN, phải luôn luôn là lực lượng xung kích trong công cuộc đổi mới; phát huy tinh thần Điện Biên Phủ bằng hành động cụ thể, nỗ lực vượt bậc làm nên những “Điện Biên Phủ” lớn nhỏ  trong mọi lĩnh vực  kinh tế, văn hoá – xã hội, khoa học, quốc phòng. Nhưng có chí không chưa đủ mà phải biết làm, phải phát huy cái thông minh sáng tạo. Thế giới người ta đều công nhận dân tộc Việt Nam là dân tộc thông minh; trong các cuộc thi quốc tế về toán học, vật lý, âm nhạc, công nghệ thông tin thì thanh niên Việt Nam đều được Huy chương Vàng. Muốn vậy thanh niên phải sống có lý tưởng, hoài bão, yêu nước, thương dân; phải luôn luôn học tập, “học nữa, học mãi”, học đến hơi thở cuối cùng như Bác Hồ đã nói. Phải học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính sách của Đảng; học tập khoa học công nghệ để không ngừng nâng cao trí tuệ, nhất là trong khi nhân loại đang bước vào nền văn minh trí tuệ; trí tuệ chính là nguồn lực làm ra của cải nhiều nhất. Thanh niên phải phấn đấu đi đầu xung kích trong những nhiệm vụ khó khăn nhất, phấn đấu có nhiều doanh nhân làm kinh tế rất giỏi, nhiều nhà văn hoá lớn, nhiều nhà khoa học trẻ tiến lên chiếm lĩnh  những đỉnh cao khoa học của thế giới. Trong lĩnh vực mà mình phụ trách thì luôn luôn gương mẫu, tôi cũng nhắc lại thanh niên Việt Nam đã từng chống được giặc ngoại xâm, ngày nay phải chiến thắng được nghèo nàn lạc hậu, chống được “giặc nội xâm” quan liêu, tham nhũng, lãng phí; chống các tệ nạn xã hội như ma tuý, mại dâm, HIV. Bác Hồ đã gọi là “giặc” thì chúng ta phải đánh triệt nó đi. Thanh niên phải có vai trò tiên phong cùng với các tầng lớp nhân dân khác để đưa đất nước ta tiến nhanh hơn, mạnh hơn, vững chắc hơn, bắt kịp các nước trung bình rồi các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. Trước đây, Việt Nam đã đi đầu trong phong trào giải phóng dân tộc. Tôi tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta, thanh niên ta sẽ kế tục xứng đáng truyền thống của cha anh, nêu cao tinh thần cách mạng và phát huy trí tuệ thông minh sáng tạo thì nhất định sẽ tiến lên làm nên những huyền thoại mới trong công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc, góp phần vào cuộc đấu tranh vì hoà bình, hữu nghị và phát triển bình đẳng giữa các dân tộc trong khu vực và trên thế giới”.

Vũ Đảm

13:50:39 14-05-2018

VGDN: Ngày 7 tháng 5 năm 1954 đã đi vào lịch sử dân tộc Việt Nam bằng chiến thắng Điện Biên Phủ vĩ đại. 64 năm đã trôi qua nhưng âm vang Điện Biên vẫn sống động mãi trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Nhân dịp kỷ niệm 64 năm chiến thắng Điện Biên […]

Đối tác của chúng tôi