Sự kiện - chuyên đề:

Đắk LắK: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong dịch vụ công

VHDN: Tỉnh Đắk Lắk đã chọn ngày10 tháng 10 là ngày “Chuyển đổi số”. Thời gian qua, các sở, ban, ngành, địa phương đã quan tâm đẩy mạnh phát triển dữ liệu trong cả xây dựng, hoàn thiện chính sách, tạo lập và khai thác sử dụng để nâng cao chất lượng phục vụ các dịch vụ công.

 

Dịch vụ công là loại hình hoạt động được tổ chức để cung cấp những dịch vụ thiết yếu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, phục vụ các nhu cầu cơ bản, thiết yếu của người dân vì lợi ích chung của xã hội, nhằm bảo đảm ổn định và công bằng xã hội. Bước vào thời đại 4.0, chuyển đổi số, trong đó có chuyển đổi số trong dịch vụ công là xu thế tất yếu không thể đảo ngược và là yêu cầu bắt buộc để phát triển đối với bất cứ địa phương nào trong đó có Đắk Lắk. Đây là một tiêu chí quan trọng hiện nay để đánh giá mức độ phát triển của một địa phương.

Không thể phủ nhận rằng việc số hóa và ứng dụng công nghệ vào các hoạt động giao dịch đã giúp các cá nhân và các tổ chức rút ngắn thời gian giao dịch đáng kể. Do đó, sử dụng dịch vụ công trực tuyến cũng giúp giảm thời gian, chi phí đi lại cho việc gửi hồ sơ và nhận kết quả của các tổ chức, cá nhân. Đặc biệt là nó giúp tránh được tệ nhũng nhiễu, quan liêu, phiền hà, hách dịch từ một bộ phận cán bộ công quyền; tăng tính công khai, minh mạch của thủ tục hành chính; nâng cao trách nhiệm, trình độ chuyên môn và kiến thức về công nghệ thông tin của cán bộ công chức được phân công xử lý hồ sơ thủ tục hành chính… góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

Tỉnh Đắk Lắk đã chọn ngày10 tháng 10 là ngày “Chuyển đổi số”. Thời gian qua, các sở, ban, ngành, địa phương đã quan tâm đẩy mạnh phát triển dữ liệu trong cả xây dựng, hoàn thiện chính sách, tạo lập và khai thác sử dụng để nâng cao chất lượng phục vụ các dịch vụ công. Các dữ liệu nền tảng được xác định là dữ liệu ưu tiên gồm cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, doanh nghiệp, bảo hiểm, đất đai và các dữ liệu phục vụ các ngành, lĩnh vực trụ cột như: giáo dục và đào tạo, việc làm, an sinh xã hội, nông nghiệp… đã được phát triển, hoàn thiện. Hiệu quả ban đầu mang lại rất lớn, góp phần tiết kiệm thời gian của xã hội, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, người dân, doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, thực thi công vụ dựa trên dữ liệu đầy đủ, chính xác, kịp thời. Đến nay, trung tâm dữ liệu của tỉnh đã triển khai ứng dụng công nghệ điện toán đám mây để nâng cao năng lực, có hạ tầng lưu trữ dữ liệu riêng để lưu trữ, phục vụ phát triển các nền tảng, dữ liệu của các cơ quan, đơn vị, địa phương… Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh đã cung cấp 1.637 thủ tục hành chính, trong đó có 491 dịch vụ công trực tuyến một phần, 681 dịch vụ công trực tuyến toàn tỉnh. Đặc biệt, đến tháng 9/2023, trên địa bàn tỉnh đã có 1.426 tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn, buôn, tổ dân phố với 9.278 thành viên. Tổ công nghệ số cộng đồng các cấp đã tổ chức hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng dịch vụ số phục vụ cho nhu cầu thiết yếu như: y tế, giáo dục, chính sách xã hội, phòng, chống dịch, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt thông qua các nền tảng số như: Phần mềm tập huấn giáo viên, sổ liên lạc điện tử, phần mềm dạy học trực tuyến; phần mềm tiêm chủng mở rộng; thanh toán số; hướng dẫn đăng ký cài đặt và sử dụng các tài khoản thanh toán điện tử, mô hình chợ 4.0 thanh toán số; sử dụng các ứng dụng chuyển đổi số; tham gia sàn thương mại điện tử… Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu dùng chung của tỉnh đã kết nối, chia sẻ dữ liệu qua nền tảng tích hợp dữ liệu quốc gia và đã tham gia kết nối, khai thác sử dụng dữ liệu từ 8 cơ sở dữ liệu, 11 hệ thống thông tin có quy mô toàn quốc của 13 bộ, ngành, địa phương trung bình khoảng 15.000 giao dịch/ ngày.

Bên cạnh đó, hoạt động chuyển đổi số còn mang lại hiệu quả thiết thực trong lĩnh vực nông nghiệp, quản lí dữ liệu về đất đai, bước đầu đã số hóa dữ liệu ngành hàng thủy sản, phần mềm quản lý ngành hàng cà-phê và phần mềm ứng dụng báo cáo đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí nông thôn mới. Trong năm 2022, tỉnh Đắk Lắk đã tăng 32 bậc về chỉ số hài lòng của người dân, xếp thứ 27 trong cả nước về dịch vụ công.

Với chủ đề “Phát triển kinh tế số với 04 trụ cột công nghiệp công nghệ thông tin, số hóa các ngành kinh tế, quản trị số, dữ liệu số – Động lực quan trọng cho phát triển kinh tế số – xã hội nhanh và bền vững”, ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2024 là một trong những định hướng phát triển quan trọng thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh, hướng tới một xã hội số thông minh và tiện ích tối đa.

 

Nguyễn Văn Cuông

(Theo Tạp chí in VHDNVN tháng 5/2024)

10:05:37 09-05-2024

VHDN: Tỉnh Đắk Lắk đã chọn ngày10 tháng 10 là ngày “Chuyển đổi số”. Thời gian qua, các sở, ban, ngành, địa phương đã quan tâm đẩy mạnh phát triển dữ liệu trong cả xây dựng, hoàn thiện chính sách, tạo lập và khai thác sử dụng để nâng cao chất lượng phục vụ các […]

Đối tác của chúng tôi