Sự kiện - chuyên đề:

Đắk Nông công nhận 3 vùng sản xuất nông sản ứng dụng công nghệ cao

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông vừa ký quyết định công nhận 3 vùng sản xuất nông sản ứng dụng công nghệ cao.

Đây là các vùng sản xuất nông sản chủ lực, thế mạnh, được định hướng sản xuất hàng hóa và tạo bước đột phá trong tăng trưởng kinh tế ngành, nâng cao thu nhập người dân.

Theo đó, UBND tỉnh Đắk Nông công nhận vùng sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao tại xã Buôn Chóah, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông là vùng sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao. Tổng diện tích của khu vực này gần 550 ha với hơn 400 hộ nông dân và 2 tổ chức (Hợp tác xã sản xuất lúa gạo Buôn Chóah và Hợp tác xã nông nghiệp Buôn Chóah). Đây là khu vực chuyên canh lúa trọng điểm của tỉnh Đắk Nông với các giống lúa thơm đặc sản (RVT, ST24, ST25) và đã được UBND tỉnh Đắk Nông công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao vào tháng 12/2020.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Đắk Nông cũng công nhận 2 vùng sản xuất hồ tiêu ứng dụng công nghệ cao tại 2 xã Thuận Hạnh và Thuận Hà, huyện Đắk Song; trong đó, vùng sản xuất hồ tiêu ứng dụng công nghệ cao tại xã Thuận Hạnh có diện tích hơn 1.100 ha với hơn 600 hộ nông dân và 3 doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia. Còn vùng sản xuất hồ tiêu ứng dụng công nghệ cao xã Thuận Hà có tổng diện tích gần 420ha với gần 200 hộ dân và 2 hợp tác xã, tổ hợp tác.

Việc phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng tập trung, chuyên canh, định hướng hàng hóa là một ưu tiên của tỉnh từ nay đến năm 2030. Mục tiêu chính là phát triển nông nghiệp phù hợp với chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm là hiệu quả kinh tế trên cơ sở huy động sự tham gia của các thành phần kinh tế, mà hạt nhân là các doanh nghiệp.

Theo TTXVN

10:28:13 29-01-GMT+0700

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông vừa ký quyết định công nhận 3 vùng sản xuất nông sản ứng dụng công nghệ cao. Đây là các vùng sản xuất nông sản chủ lực, thế mạnh, được định hướng sản xuất hàng hóa và tạo bước đột phá trong tăng trưởng kinh tế […]

Đối tác của chúng tôi