Sự kiện - chuyên đề:

Đảm bảo kinh phí phục vụ KCBBHYT trong dịch bệnh Covid-19

VHDN:Đảm bảo nguồn kinh phí phục vụ khám chữa bệnh (KCB) cho người tham gia BHYT, không để xảy ra tình trạng thiếu kinh phí mua thuốc, hóa chất, vật tư y tế tại các cơ sở KCB BHYT. Đó là chỉ đạo của BHXH Việt Nam với BHXH các địa phương, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an Nhân dân trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên cả nước, đặc biệt là tại các tỉnh phía Nam.

Bệnh nhân yên tâm hơn khi các điều kiện y tế được đảm bảo.

Trong văn bản gửi các đơn vị trên vào ngày 2/8/2021, BHXH Việt Nam nhấn mạnh: Nhằm tiếp tục chung tay phòng chống dịch bệnh, đảm bảo quyền lợi của người bệnh BHYT, đảm bảo kinh phí KCB BHYT cho cơ sở y tế, yêu cầu BHXH các tỉnh cần khẩn trương tổ chức thực hiện các giải pháp đáp ứng kịp thời nguồn kinh phí cho cơ sở y tế và người bệnh BHYT có đủ nguồn lực chống dịch và KCB an toàn, đảm bảo quyền lợi.

Cụ thể, yêu cầu BHXH các địa phương cần đảm bảo nguồn kinh phí phục vụ KCB cho người tham gia BHYT, không để xảy ra tình trạng thiếu kinh phí mua thuốc, hóa chất, vật tư y tế tại các cơ sở KCB BHYT. Theo đó, BHXH các tỉnh khẩn trương kiểm tra, rà soát và thực hiện tạm ứng đầy đủ, kịp thời kinh phí KCB BHYT theo quy định tại Điều 32 Luật bảo hiểm y tế. Trường hợp đặc biệt, căn cứ tình hình và nhu cầu thực tế, đề nghị cơ sở KCB thuyết minh, đề xuất, có ý kiến của Sở Y tế (đối với các cơ sở KCB do địa phương quản lý) gửi cơ quan BHXH xem xét giải quyết, đảm bảo tạm ứng đủ kinh phí phục vụ công tác KCB BHYT, không để người bệnh tự chi trả chi phí trong phạm vi quyền lợi được hưởng theo quy định.

Bên cạnh đó, BHXH các tỉnh thực hiện việc thanh quyết toán chi phí KCB BHYT theo quy định của Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn. Yêu cầu BHXH các tỉnh khẩn trương tổ chức thực hiện, BHXH Việt Nam cũng chỉ rõ, nếu có khó khăn vướng mắc, các đơn vị cần kịp thời báo cáo để được hướng dẫn giải quyết.

Trước đó, trong nỗ lực tiếp tục chung tay phòng chống dịch bệnh, đảm bảo quyền lợi của người bệnh BHYT, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong KCB và thanh toán chi phí KCB BHYT, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, BHXH Việt Nam đã kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn về thanh toán từ Quỹ BHYT cho các trường hợp đặc thù liên quan đến phòng chống dịch. Bao gồm, văn bản 1920/BHXH-CSYT (ngày 2/7/2021), hướng dẫn BHXH các địa phương, BHXH Bộ Quốc phòng và BHXH Công an Nhân dân các trường hợp cụ thể và mức chi trả từ quỹ BHYT cho xét nghiệm Covd-19; Công văn số 2259/BHXH-CSYT (ngày 29/7/2021) hướng dẫn thanh toán chi phí KCB BHYT giai đoạn dịch bệnh Covid-19, hướng dẫn cụ thể cho hoạt động thanh toán chi phí KCB tại một số cơ sở y tế đặc thù (cơ sở KCB chuyển đổi công năng để điều trị người bệnh mắc Covid-19; BV dã chiến mới thành lập). Đặc biệt, yêu cầu cơ quan BHXH các địa phương phải phối hợp, đảm bảo tuyệt đối không để người bệnh phải tự chi trả chi phí KCB thuộc phạm vi quyền lợi và mức hưởng BHYT theo quy định trong quá trình KCB tại cơ sở y tế….

PV

11:21:50 16-08-GMT+0700

VHDN:Đảm bảo nguồn kinh phí phục vụ khám chữa bệnh (KCB) cho người tham gia BHYT, không để xảy ra tình trạng thiếu kinh phí mua thuốc, hóa chất, vật tư y tế tại các cơ sở KCB BHYT. Đó là chỉ đạo của BHXH Việt Nam với BHXH các địa phương, BHXH Bộ Quốc […]

Đối tác của chúng tôi