Sự kiện - chuyên đề:

Đảng bộ huyện Cẩm Thủy tổ chức Đại hội lần thứ 26 với phương châm : Đoàn kết – Dân chủ – Sáng tạo – Phát triển

Theo kế hoạch, Đại hội(ĐH) Đảng bộ cấp huyện và tương đương tại tỉnh Thanh Hóa sẽ hoàn thành trước ngày 31-8-2020, tiến tới ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào tháng 10-2020. Là một trong những địa phương tổ chức Đại hội sớm của tỉnh Thanh Hóa. Sáng ngày 30/5, Đại hội Đại biểu huyện Cẩm Thủy lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 -2025 đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm hội nghị của huyện.

Toàn cảnh đại hội

Với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ – Sáng tạo – Phát triển”, bước vào nhiệm kỳ 2020 -2025, Đảng bộ huyện Cẩm Thủy đề ra 27 chỉ tiêu trên tất cả các lĩnh vực để phát triển kinh tế – xã hội, văn hóa – giáo dục – y tế, giữ vững quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thông chính trị. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cẩm Thủy lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 cũng xác định 3 chương trình trọng tâm gồm: Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; Chương trình phát triển du lịch; Chương trình tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Xây dựng 2 khâu đột phá gồm: Tập trung mọi nguồn lực, chủ động thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế – xã hội đồng bộ, theo hướng hiện đại. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Các đại biểu tham dự

Nhìn lại nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Cẩm Thủy đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu cao và đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, thực hiện thắng lợi 27/27 chỉ tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV đề ra (14 chỉ tiêu đạt và 13 chỉ tiêu vượt kế hoạch). Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2016-2020 ước đạt 15,01% đạt mục tiêu nghị quyết, trong đó: Tốc độ gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng giai đoạn 2016-2020 ước đạt 21,03%; giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt 3.882 tỷ đồng vượt 23% kế hoạch và gấp 1,7 lần so với năm 2015. Sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp được khuyến khích phát triển; năm 2020 giá trị sản xuất ước đạt 1.476 tỷ đồng, gấp 1,6 lần năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 38,3 triệu đồng vượt 9,4% so với mục tiêu nghị quyết và gấp 1,7 lần năm 2015. Công tác giảm nghèo được lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, đạt kết quả tốt; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 13,9% năm 2015 xuống còn 2,71% năm 2019 (bình quân giảm 2,28%/năm);
Đặc biệt, Cẩm Thủy là một huyện miền núi còn nhiều khó khăn của tỉnh, trong điều kiện còn nhiều khó khăn về kinh tế, nguồn lực eo hẹp. Nhưng với cách làm sáng tạo, nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, Đảng viên, công khai, minh bạch trong quá trình thực hiện, tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng sôi nổi của mọi tầng lớp nhân dân … chương trình xây dựng nông thôn mới của Cẩm Thủy đã gặt hái được những kết quả đáng phấn khởi với gần 50% số xã được công nhận về đích nông thôn mới (gấp 2 lần kế hoạch đề ra).
Song song với phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh – quốc phòng, công tác phát triển Đảng cũng là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với Đảng bộ các cấp tại Cẩm Thủy. Trong bối cảnh nhiều khó khăn do sự chi phối của nền kinh tế thị trường, nhiều người trẻ bỏ quê đi làm ăn xa, mải lo kiếm sống. Nhưng bằng nhiều giải pháp chủ động, phù hợp, trong 5 năm 2015 -2019, toàn huyện đã kết nạp được 875 đảng viên (bình quân 175 đảng viên/năm), vượt mục tiêu Nghi quyết Đại hội. Cùng với đó, công tác xây dựng đảng, đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Hàng năm có từ 80% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Bên cạnh đó, hoạt động của các tổ chức chính trị – xã hội ngày càng phát huy hiệu quả, góp phần thiết thực vào mọi mặt trong đời sống xã hội.
Kế thừa những thành quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ mới , với quyết tâm cao của toàn bộ hệ thống chính trị, Đảng bộ huyện Cẩm thủy sẽ sớm hoàn thành tốt tất cả chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Phương Giang

12:08:56 20-07-GMT+0700

Theo kế hoạch, Đại hội(ĐH) Đảng bộ cấp huyện và tương đương tại tỉnh Thanh Hóa sẽ hoàn thành trước ngày 31-8-2020, tiến tới ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào tháng 10-2020. Là một trong những địa phương tổ chức Đại hội sớm của tỉnh Thanh Hóa. Sáng ngày 30/5, Đại hội Đại […]

Đối tác của chúng tôi