Sự kiện - chuyên đề:

Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa: Thực hiện tốt chương trình trọng tâm

VHDN: Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa hiện có 121 tổ chức cơ sở đảng. Việc xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, kiểu mẫu là một trong ba chương trình trọng tâm mà Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định.

 

Theo kế hoạch số 25-KH/ĐUK về thực hiện Chương trình số 19-CT/ ĐUK và ban hành trên 30 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện; chỉ đạo Công đoàn Viên chức tỉnh rà soát các tiêu chí, hướng dẫn công đoàn cơ sở đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa gắn với triển khai thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; phân công Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối là bộ phận thường trực, tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đôn đốc, tổng hợp kết quả việc thực hiện tại cơ sở.

Bà Đinh Thị Thanh Hà – Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Các cấp ủy cơ sở đã ban hành các văn bản cụ thể để triển khai thực hiện xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, kiểu mẫu; quy chế văn hóa công sở, bộ quy tắc ứng xử và bộ tiêu chí văn hóa của ngành; quy ước xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa; bản đăng ký xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa” …; thành lập ban chỉ đạo, ban vận động xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, kiểu mẫu, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy đảng, trong những năm qua toàn Đảng bộ đã tổ chức được trên 700 hội nghị phổ biến pháp luật cho gần 12.500 lượt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tổ chức trên 150 buổi nói chuyện chuyên đề về văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp; đăng tải gần 10.000 tin, bài phản ánh về hoạt động và gương điển hình tiên tiến, những mô hình hay, cách làm hiệu quả trên các phương tiện thông tin đại chúng và trang thông tin điện tử, zalo, fanpage của ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Việc xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, kiểu mẫu đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi; có 54 tập thể và 22 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, có 77 tập thể và 123 cá nhân được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tặng Giấy khen, có 460 tập thể và 1.160 cá nhân được các cấp ủy cơ sở biểu dương, khen thưởng; có 63 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, đạt 52,06% (trong đó có 31 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận kiểu mẫu đạt 25,61%)…

Để tiếp tục thực hiện tốt việc xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, kiểu mẫu và khắc phục những tồn tại, hạn chế, trong thời gian tới, các tổ chức cơ sở đảng cần tiếp tục tổ chức quán triệt và tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, người lao động nắm vững các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước. Xây dựng kế hoạch hằng năm thực hiện việc xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, kiểu mẫu; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Đồng thời cần phát huy tốt vai trò kiểm tra, giám sát của cấp ủy đảng, các đoàn thể trong việc xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, kiểu mẫu.

 

Mạnh Dũng

(Theo Tạp chí in VHDNVN tháng 6/2024)

08:15:24 14-06-2024

VHDN: Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa hiện có 121 tổ chức cơ sở đảng. Việc xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, kiểu mẫu là một trong ba chương trình trọng tâm mà Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác […]

Đối tác của chúng tôi